pod logem nalezneš obsah všech odkazů a vnořených stránek

mlýny:

stránka s textem mlýn obecně
stránka s textem české složení
stránka s textem válcový mlýn
stránka s textem obchodní mletí
stránka s textem námezdní mletí
stránka s textem mlynář
stránka s textem stárek
stránka s textem mládek
stránka s výpočtem prášek
stránka s výpočtem krajánek
stránka s textem sekerník

o krok zpět zpět na "histor.pohony"
o dva kroky zpět zpět na "úvod"