pod logem nalezneš obsah všech odkazů a vnořených stránek

historické pohony:

stránka s textem život s vodou
o krok vpřed mlýn
stránka s textem pila
stránka s textem hamr
stránka s textem stoupa
stránka s textem valcha
stránka s textem hospodářství
stránka s textem kanaliz.čistička

stránka s výpočtem transmise
stránka s výpočtem ploché řemeny
stránka s textem slovníček

o krok zpět zpět na "úvod"
o dva kroky zpět zpět na "základní obsah"