Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Plochý řemen


Řemenové převody byly nejpoužívanějším převodem v minulosti. V současné době jsou zatlačeny do pozadí přímým elektrickým pohonem a všeobecným rozšířením řemenů klínových. Svoje užití však najdou všude tam, kde je potřeba pracovat s malými deformačními ztrátami a to je právě případ malých vodních pohonů. Při jejich použití je potřeba upozornit na dostatečné dimenzování ložisek a celkově větší rozměry převodu.

Ploché řemeny se rozdělují na:


Opásání otevřené

náčrt převodu s otevřeným opásání

...je nejčastěji používané. Vyniká malými ztrátami a velkou životností. Nejlepší je převod vedený vodorovně s tažnou větví dole. Maximální převodový poměr takto řešeného převodu se doporučuje 1 : 8 (osová vzdálenost však musí v tom případě být nejméně trojnásobkem průměru větší z obou řemenic). Táhne-li větev horní, pak můžete použít poměr nanejvýš 1 : 6. Není-li řemen vodorovně, ale šikmo, pak je při tahu spodní větve doporučen maximální převodový poměr 1 : 6,5. Táhne-li větev horní, pak pouze 1 : 4,5. Výpočet pro otevřené opásání udává, jak široký řemen bude v praxi potřeba. Je vždy výhodné, je-li osová vzdálenost hřídelů velká, protože se řemen vlastní váhou lépe napíná. Svou dráhu obíhá méně často a proto se méně unavuje ve spojích. Avšak i to má své meze:

 šířka řemene  5,6   8   10   12   14   16   18   20    [cm] 
 max. osová vzdálenost   5,2   5,6   6   6,4   6,8   7,2   7,6   8    [metry] 

náčrtek převodu s pomocnou kladkou

Nevýhodný je převod svislý s menší hnací řemenicí dole. I při dobrém napínání by neměl být převodový poměr vyšší než 1 : 4. V nouzi je možné použít napínací kladku umístěnou na odlehčené větvi poblíž menší řemenice. Tímto způsobem je možno uspořádat převod až do poměru 1 : 20 u libovolně orientovaného otevřeného opásání a to i v případě velmi malé osové vzdálenosti. Kladka nesmí být při běžných tloušťkách řemene menší než 160mm.


Zkřížené opásání

náčrtek převodu se zkříženým opásáním

...slouží ke změně smyslu otáčení. Jsou-li řemenice dostatečně vzdálené, velkého průměru, je ztráta smýkáním se řemenu v místě křížení malá. Zkřížený řemen má větší opásání a lépe táhne, ale více trpí. Volí se proto o 20 až 30% širší než určuje výpočet pro otevřené opásání . Pro velké obvodové rychlosti, široké řemeny a hlavní pohony se toto opásání nehodí.


Opásání polozkřížené

náčrtek převodu s polozkříženým opásáním, v praxi jsou však osy od sebe mnohem dál než ukazuje náčrt, takže stranové strhávání řemene ze spodní řemenice je malé

...se používá pro mimoběžné hřídele. Jednu z řemenic je nutno ustavit až při montáži podle skutečného nabíhání řemenu. Osy hřídelů musí být od sebe vzdáleny víc než je dvacetinásobek šířky řemene. Z přímého směru při odvinování z řemenice se řemen smí odchylovat maxilálně o 30°. Také v tomto případě se volí řemen o 20 až 30% širší a musí se počítat s opotřebením řemene i řemenice.


Převod s vodícími kladkami

...umožňuje obcházení překážek. Vyžaduje však drahý dlouhý řemen, který na malých kladkách trpí. Vznikají velké ztráty. Proto se tohoto způsobu používá jen v krajní nouzi(v minulosti např. u kmitajících reformních vysévačů).


Normalizované šířky řemenů a příslušné šířky řemenice:

 šířka řemene 
[mm]
 šířka řemenice 
[mm]
30 40
40 50
50 60
60 70
70 85
85 100
100 120
120 140
140 170
170 200
200 230
230 260
260 300
300 350
400 450
450 500
500 550

Délka řemene:

Potřebnou délku řemene je nejlépe přímo v praxi změřit. U nového řemene je nutné počítat s jeho prodloužením a proto, pokud je například generátor připevněn posuvně, nastavíme jej při měření do polohy blíže k protější řemenici. Pro předběžný odhad si můžete stáhnout výpočet pro Excel.

Klenutí řemenic:

Alespoň jedna z řemenic (většinou hnaná) musí mít klenutý povrch. Běžně se ale používají klenuté obě (zejména u zkřížených či polozkřížených opásání). Tím se řemen za provozu centruje na její střed a nespadne. Rádius tohoto klenutí je velmi velký (tzn. nepatrné zaoblení), a to tím větší, čím je větší řemenice a rychlost řemene (při značně klenuté řemenici řemen kmitá do stran). Při výrobě nové řemenice je možno toto klenutí nahradit dvěma kuželovými plochami. A to tak, že prostřední třetina šířky řemenice zůstane čistě válcová, zatím co obě krajní třetiny jsou osoustruženy jako táhlý kužel. Naopak zvýšení okrajů spadnutí řemene nezabrání, řemen bude na okraj najíždět, dřít se nebo se otočí naruby. Vyjímku tvoří bubnové řemenice pro přesouvadla - jsou pouze válcové.

náčrtek klenby řemenice
průměr
řemenice
[mm]
šířka B [mm]
do 125 140..160 180...200
40...112 0,3
125...140 0,4
160...180 0,5
200...224 0,6
250...280 0,8
315...450 1 1,2 1,2
500...560 1 1,5 1,5
630...1000 1 1,5 2
1120...1250 1,2 1,5 2
1400...1600 1,5 2 2,5
1800...2000 2 2,5 3
rozměr H [mm]

[ Jaké jsou ztráty? ] - [ Převody ]