Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Části vodního díla


derivační MVE stojící napříč přes náhon

Vodní dílo se skládá z několika částí, která se mohou podle druhu vodního díla vzájemně kombinovat nebo i zastupovat. Nejrozmanitější v tomto směru bývá drobné derivační dílo s akumulací. Jeho typickým představitelem je právě většina menších mlýnů. Jinou hojně rozšířenou skupinou bývala vodní díla jezová. Typicky bývaly takto řešeny menší továrny a především textilky na středních řekách (Jizeře, Orlici, Svitavě, Sázavě aj.). Jak již bylo řečeno na předchozích stránkách, úkolem všech ostatních částí vodního díla je dopravit k vodnímu motoru požadované množství čisté vody bez úbytku spádu.


K tomu účelu se využívá zejména:

Někdy mohou být i funkce jednotlivých částí sdruženy, například u jezového vodního díla, tyrolského jezu, jalového stavidla, přepadu a podobně. Dimenzování a konkrétní řešení se podřizuje místním poměrům, dispozicím a parametrům lokality. Neměla by být opomíjena ani stránka ekologická, to se týká zejména rybích přechodů a zpevnění břehů porosty.


[ Vodní dílo obecně ] - [ Vodní motory ]