Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Vodní dílo derivační


pohled na jez a náhon derivačního vodního díla

Vodní dílo využívá rozdíl spádu mezi body „A“ a „B.“ Strojovna u tohoto derivačního typu stojí mimo hlavní tok. Voda k ní je přiváděna pomocí náhonu a zpět se vrací odpadním kanálem. Mimo jez a odběrný objekt nejsou na hlavním toku další stavby a zásahy. Jez také nemusí být vysoký. Stačí jen taková výška, aby bylo možno vodu odebírat do náhonu (již od 0,2 metru).

Veškerý spád pro vodní motor je získáván téměř vodorovným vedením náhonu, zatím co původní řečiště klesá výrazněji. Obdobně je řešen i odpadní kanál. Proto voda pod turbínou stojí výrazně níž než je hladina v bodě "C".

Takto byla řešena valná většina malých vodních děl. Výhodou bylo, že se k provozovně vedlo jen potřebné množství vody a ta byla za povodní více chráněna. Nevýhodou byla pracná údržba dlouhého náhonu.


půdorys derivačního vodního díla
jezhrubé česleochranné stavidlolapač kamenůnáhonjalový přepad odpadní kanálstrojovna s vodním motoremlapač pískujemné česlekašnové stavidlo

Ne vždy stačilo toto jednoduché řešení a často bylo potřeba sáhnout ke komplikovanějším systémům. Často se také voda odebírala na jednom jezu, ale náhon procházel postupně několika vodními díly pod sebou v kaskádě. Náklady na stavbu a údržbu vzdouvacího zařízení se tak rozložily mezi více majitelů. Voda již jednou vyčištěná na prvních česlích posloužila i ostatním. Dalo se také vystačit s jednou akumulační nádrží pro více provozoven. Protože však (jako u většiny spoluvlastnických vztahů) bývaly spory, stalo se závazným pravidlem, že za konkrétní úsek zodpovídal konkrétní majitel.

Například u tří mlýnů pod sebou by vypadala situace následovně:

za úsek od jezu k prvnímu dílu
zodpovídá majitel prvního mlýna
za úsek od prvního díla ke druhému
zodpovídá majitel druhého mlýna
za úsek od druhého díla ke třetímu
zodpovídá majitel třetího díla
za úsek od třetího díla zpět k původnímu toku
zodpovídá majitel třetího díla (větší rozsah údržby náhonu měl údajně proto, že se k němu dostávala voda již předchozími uživateli vyčištěná a tak měl naopak méně práce na svých česlicích)

Bylo také nařízeno, že nikdo nesmí vodu bezdůvodně zastavit, ani odklonit. V některých případech následovalo za sebou několik uzavřených kaskád.

Ukázka někdejších kaskád vodních pil a mlýnů v Boskovicích:

uspořádání někdejší kaskády boskovických mlýnů a pil

[ zpět na "vodní dílo obecně" ]