Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Stavidlo


stavidlo zdvihané dvěma cévovými tyčemi

Stavidlo patří k jednoduchým vodním uzávěrům používaným od nepaměti. Slouží k úplnému zastavení, regulaci nebo omezení průtoku. Podle konstrukce, provedení a umístění může zastoupit i funkci přepadu či jezu. Většinou se používá u otevřených přivaděčů (v betonových korytech, tak i v dřevěných vantrokách). Při provedení jako deskové hradítko ovládané dlouhou tyčí může být použito i na vstupech do potrubí umístěných hluboko pod hladinou.

Stavidlo se většinou skládá z dřevěné nebo plechové desky, kterou pohybuje zdvíhací mechanismus svisle v postranním vedení. Tento mechanismus může být umístěn nad vlastním stavidlem, na příčníku zvaném pouch nebo méně často za stavidlovou deskou, což vychází stavebně nižší. Zdvihání může být ruční nebo může být mechanismus doplněn převodovkou a elektromotorem.

Nejčastěji je stavidlo osazováno do betonového koryta tak, že je jeho vedení zcela zapuštěno ve stěně a jeho desku lze zdvihnout úplně nad hladinu, takže pak neklade proudící vodě žádný odpor.Náčrt obyčejného dřevěného stavidla:

Obrázek menšího stavidla se šroubovým zdvihacím mechanismem.

Stavidlo musí odolat plnému tlaku vody, který na ně působí z jedné strany. Zdvihací mechanismus musí vyvinout dostatečnou sílu, aby překonal tření ve vedení, váhu stavidla a stavidlo zdvihl. Na vodním díle se používají stavidla většinou ve třech funkcích:

Mimo to se používá jako vypouštěcí stavidlo vodní nádrže, stavidlo přepouštěcí, vyrovnávací stavidlo, proplachovací stavidlo tyrolského jezu či regulační stavidlo vodních kol.


Výpočet stavidla:

Pro zjištění potřebné tloušťky desek s na výrobu dřevěného stavidla lze použít tabulku. Rozhodující je šířka stavidla B a výška hladiny H. Pro jistou bezpečnost je lépe uvažovat s celým vodním sloupcem nastoupaným na výškou stavidla H1 a šířku uvažovat včetně vedení. Bude-li se voda přes stavidlo přelévat, např. u stavidel jalových, která fungují i jako přepad, je potřeba k výšce H1 přičíst i výšku přelivu.

Tabulka pro zjištění potřebné tloušťky desek stavidla:

vodní sloupec
H [metry]
šířka stavidla B [metry]
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
0,3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5
0,4 3 3,5 4 4,5
0,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5
0,6 3 3,5 4 4,5 5 5,5
0,7 2,5 2,5 3 5,5 6
0,8 3,5 4 4,5 5 6,5
0,9 3 5,5 6
1 3,5 4,5 5 6,5 7
1,2 3 4 5,5 6 7 7,5
1,4 3 3,5 4 4,5 5 6 7 7,5 8,5
1,6 3 3,5 5,5 6,5 8 9
1,8 4 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9,5
2 8 9 10
minimální tloušťka s [cm] dřevěné deskystavidla

V prvním sloupečku vyhledejte příslušnou výšku H vodního sloupce tlačícího na stavidlo (včetně případného vzestupu hladiny) v metrech. V horním řádku vyhledejte šířku stavidla B v metrech. Pokud je kanál úzký a vodící drážky stavidla hluboké, počítejte raději šířku stavidla i s vedením. Obě hodnoty se protnou v buňce uprostřed tabulky, která udává potřebnou sílu prken s v centimetrech. Tuto hodnotu zaokrouhlete na nejbližší vyšší tloušťku polotovaru, který je k dispozici. Prkna musí mít šířku Š nejméně 15cm , tabulka platí pro borová a modřínová prkna. Údaje lze použít i pro zjištění tloušťky smrkových prken, ale ty mají menší životnost a proto se většinou nepoužívají. Dubová prkna mohou být vzhledem ke své vyšší pevnosti o 40..50% tenší . Vzhledem k životnosti a provozu v těžkých klimatických podmínkách se doporučuje použít fošny silné nejméně 4 5cm i u malých stavidel, která by jinak podle tabulky mohla být tenší.


Tabulka pro zjištění potřebné zdvihací síly:

vodní sloupec H [metry] šířka stavidla B [metry]
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
0,3 61 84 109 135 162 192 222 254 323 398 478 565 657
0,4 107 147 190 235 282 332 384 439 555 981 817 962 1 116
0,5 165 227 293 361 433 509 588 670 845 1 033 1 235 1 451 1 680
0,6 236 324 417 514 615 721 832 947 1 191 1 453 1 733 2 031 2 347
0,7 320 438 562 692 827 969 1 116 1 269 1 592 1 938 2 307 2 700 3 115
0,8 416 569 729 896 1 070 1 251 1 440 1 635 2 048 2 489 2 958 3 456 3 982
0,9 525 716 917 1 126 1 343 1 569 1 803 2 047 2 558 3 104 3 684 4 298 4 946
1 645 880 1 125 1 381 1 646 1 921 2 206 2 502 3 123 3 784 4 485 5 226 6 007
1,2 924 1 258 1 606 1 967 2 341 2 729 3 130 3 544 4 412 5 334 6 308 7 336 8 416
1,4 1 252 1 703 2 170 2 655 3 156 3 674 4 209 4 761 5 915 7 136 8 425 9 780 11 203
1,6 1 629 2 213 2 818 3 443 4 089 4 756 5 443 6 151 7 629 9 189 10 831 12 556 14 364
1,8 2 055 2 789 3 548 4 332 5 140 5 973 6 831 7 714 9 552 11 490 13 526 15 661 17 894
2   2 530    3 432    4 362    5 321    6 309    7 327    8 373    9 448   11 685   14 038   16 507   19 091   21 791 
minimální zdvihací síla F [N] dřevěné desky stavidla

V prvním sloupečku vyhledejte příslušnou výšku H vodního sloupce tlačícího na stavidlo (včetně případného vzestupu hladiny) v metrech. V horním řádku vyhledejte šířku stavidla B v metrech. Obě hodnoty se protnou v bílé nebozelené buňce tabulky, která udává minimální potřebnou zdvihací sílu F [N] (pro praktickou představu - podělíte-li toto číslo desíti pak hodnota odpovídá kilogramům). V praxi je lépe počítat raději s dvojnásobnou rezervou (písek, led, příčení). Zdvihací síla dává i představu o potřebném počtu šroubů k připevnění táhla zdvihacího mechanismu ke stavidlu nebo jeho svlakům (nikdy se neupevňuje jen k horní desce). Hodnota v tabulce platí při železném vedení a dřevěném stavidle. Je-li stavidlo z plechu, je síla o 13% menší . Pohybuje-li se dřevěné stavidlo po dřevěném sloupku, je síla ke zdvižení o 25% větší než udává tabulka.


Maximální rychlost vody protékající stavidlem by za normálních okolností neměla překročit 1 m/sec . Za tohoto předpokladu lze stanovit maximální průtok který může stavidlem určité velikosti protékat.

Tabulka pro zjištění maximálního průtoku stavidlem:

vodní sloupec H [metry] šířka otvoru stavidla B [metry]
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
0,3 90 120 150 180 210 240 270 300 360 420 480 540 600
0,4 120 160 200 240 280 320 360 400 480 560 640 720 800
0,5 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1 000
0,6 180 240 300 360 420 480 540 600 720 840 960 1 080 1 200
0,7 210 280 350 420 490 560 630 700 840 980 1 120 1 260 1 400
0,8 240 320 400 480 560 640 720 800 960 1 120 1 280 1 440 1 600
0,9 270 360 450 540 630 720 810 900 1 080 1 260 1 440 1 620 1 800
1 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
1,2 360 480 600 720 840 960 1 080 1 200 1 440 1 680 1 920 2 160 2 400
1,4 420 560 700 840 980 1 120 1 260 1 400 1 680 1 960 2 240 2 520 2 800
1,6 480 640 800 960 1 120 1 280 1 440 1 600 1 920 2 240 2 560 2 880 3 200
1,8 540 720 900 1 080 1 260 1 440 1 620 1 800 2 160 2 520 2 880 3 240 3 600
2   600     800    1 000   1 200   1 400   1 600   1 800   2 000   2 400   2 800   3 200   3 600   4 000 
maximální průtok Qmax. [ltr./sec.] pod zcela zdviženým stavidlem

Ve žlutém sloupečku vyhledejte příslušnou výšku " H " vodního sloupce vmetrech. V šedém řádku vyhledejte šířku stavidla " B " v metrech. Obě hodnotyse protnou v bílé buňce tabulky, která udává průtok zcela zdviženým stavidlem při rychlosti 1 m/sec . U náhonů hliněných a písčitých, kde je rychlost vody podstatně nižšíbude potřeba úměrně větší stavidlo.


Stavidla v praxi:


[ zpět na "Česle" ] -[ pokračovat na "Přepad" ]