Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Vodní dílo jezové


jezová MVE na Lužnici u penzionu „Na mlejně“ v Dráchově

Vodní dílo využívá rozdíl hladin mezi body „A“ a „B“. Celý spád se získá vzdutím vody na jezu. Strojovna u tohoto typu díla stojí přímo na břehu hlavního toku. Voda je odebírána hned na jezu a zpět se vrací za jeho vývařiště. Jez musí být vysoký. Všechny stavby stojí přímo v hlavním toku. Odpadá dlouhý náhon i odpadní kanál. Toto dílo je vhodné pro malé spády a velké průtoky. Akumulaci vody je možno využít jen v rámci vzdutí jezu. Oproti derivačnímu vodnímu dílu jsou zde malé nároky na plochu zastavěných pozemků.

Takto jsou řešena vodní díla v nížinách. Provozovny jsou stavebně jednodužší, jsou však více ohroženy povodněmi. Stavbu i opravy je nutno realizovat při trvalém průtoku vody.


půdorys jezového vodního díla
jez jalový přepadhrubé česlejemné česleodpadní kanálstrojovna s vodním motoremkašnové stavidlo jalový přepad

[ zpět na "vodní dílo obecně" ]