pod logem nalezneš obsah všech odkazů a vnořených stránek

vodní dílo:

stránka s textem vod.dílo obecně

       lodní mlýn (škrtlice)
stránka s textem potoční
stránka s textem jezové
stránka s textem derivační

stránka s textem nízkotlaké
stránka s textem s tlak.přivaděč.
stránka s textem vysokotlaké
stránka s textem kombinované

o krok vpřed části vodního díla

o krok zpět zpět na "základní obsah"