Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Vodní dílo nízkotlaké


Tento typ vodního díla se staví do spádu asi 8 metrů. Pro větší spády by již byla turbínová kašna neúměrně hluboká a pak je výhodnější použít tlakový přiváděč (potrubí).

Schema uspořádání nízkotlakého vodního díla

schema uspořádání nízkotlakého vodního díla
hrubé česlelapač kamenůochranné stavidlonáhon (strouha)lapač pískujalový přepad jemné česlekašnové stavidloturbínaodpadní kanál

Standardně se nízkotlaké dílo skládá z:

Mimo to může být vodní dílo vybaveno ještě akumulační nádrží.

Voda je od jezu vedena otevřeným přivaděčem téměř vodorovně (v úbočí stráně, náspu, tunelem aj.) nad původním tokem, čímž získává spád. Takto je voda přivedena až ke kašně. V jejím dně nebo ve stěně je instalována turbína. Voda z kašny vtéká po celém obvodu do rozváděcího ústrojí turbíny. Z turbíny odchází do odpadního kanálu. Odpadní kanál se opět napojuje na původní řečiště. Tam, kde nelze v celé trase zřídit otevřený náhon, staví se vodní dílo s otevřenou kašnou a tlakovým přivaděčem.


[ zpět na "vodní dílo obecně" ]