Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Vodní dílo potoční


Vodní dílo využívá rozdíl hladin mezi body "A" a "B". Spád je získán odběrem veškeré vody z výše položeného místa hlavního toku. Voda je odebírána přímo bez stavidel, jezu či podobných objektů. Všechny stavby stojí přímo u hlavního toku.

bokorys potočního vodního díla

Toto dílo se používalo v minulosti pouze u podřadných provozoven (místních šrotovníků, máselnic, stup a na valchách), které využívaly nějaký místní potůček tekoucí ze stráně. Voda protéká trvale, bez možnosti akumulace. Není-li vodní motor (výhradně korečník na horní vodu) využíván, je voda převáděna vantrokem (korytem) za něj. Přívod na vodní motor býval nejčastěji řešen sklopcem (deskovitý uzávěr ve dně vantroku). Když se tok rozvodní, musí být vantrok schopen toto množství bezpečně pojmout. Používalo-li se dílo jen sezónně, byl v mimoprovozní době odstraněn první díl vantroku a voda plynula původním korytem. Dnes se toto řešení nepoužívá.


[ zpět na "vodní dílo obecně" ]