Historické mezníky[ historie-úvod ] - [ ...o turbínách ]