Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření pro praktickou potřebu


Možná právě v tomto okamžiku otrávím některého zájemce, který se už už nemůže dočkat, aby se jeho vodní turbínka roztočila, či žárovka rozsvítila. Nic se však nesmí uspěchat. Začít budovat či rekonstruovat jakékoliv vodní dílo bez změření základních parametrů vodního toku je holý nesmysl. Nejen, že by vodní motor nebyl optimálně navržen a při provozu na okraji regulačního rozsahu by nevynikal účinností, ale mohlo by se stát, že podceníte takovou "maličkost" jakou je vzestup spodní hladiny v odpadním kanále či pevnost stavidel při povodni a rázem by mohla celá strojovna plavat. Bohužel ani při rekonstrukci se nemůžete plně spolehnout na původní hodnoty (uvedené v seznamech ). Zejména průtoky se často během půlstoletí změnily. Někde vody ubylo po odlesnění pramenišť potoka, jinde se tok nepříjemně rozkolísal vlivem nepřirozené regulace břehů, když se snížila retenční schopnost krajiny.

Je důležité, udělat si hned zezačátku představu o tom, v jakém časovém režimu bude vodní motor pracovat. Jestli celoročně nebo pouze sezónně, jestli plných 24 hodin nebo třeba jen večer. Úkolem vašeho měření je zjistit, jak je to s vodou a spádem na vaší lokalitě právě v tom období, kdy má být dílo v provozu . Při stavbě MVE do sítě budete potřebovat celoroční údaje. Pro návrh malé přenosné elektrárničky, kterou chcete používat přes prázdniny na potůčku u chaty vám průměrná roční hodnota průtoku nebude vůbec k ničemu. Zajímat vás bude letní průtok a to jak za sucha, tak po bouřce. V poledne snížený odparem nebo zvýšený v noci, když padne rosa. Budete žasnout, jaké to mohou být rozdíly. Čím menší "čůrek", tím větší nestabilita. Jsou samozřejmě případy, kdy provádět měření nebude potřeba. Pro realizaci závlahového systému (kdy čerpadlo bude poháněno vodním kolem a celek mezi dvěma pontony plout na laně uprostřed řeky), nebude znalost celkového průtoku Moravice či Jizery nutná. Výsledkem vašeho snažení by mělo být zjištění největšího a nejmenšího spádu a z jednotlivých jednodenních průtoků sestavit odtokovou křivku . Od těchto veličin se budou odvíjet všechny další úvahy i výpočty.

Jsou věci, které pro své vodní dílo můžete udělat už dnes. Měření je jednou z nich.


[ výkon vodního motoru ] - [ průvodce kutila ]