Výkon vodního motoru


spád:  metrů a centimetrů     průtok:  ltr./sec.,předpokl.účinnost  %    výkon na hřídeli  kW  (ztráty)

Upozornění: Výpočet nehlídá, zda je Vámi vybraný stroj na zvolený spád a průtok vhodný či nikoliv, slouží pouze pro rychlou orientaci. Rozsah použitelnosti naleznete u popisu jednotlivých typů vodních motorů.


Použitý výpočtový vzorec:

Výkon na hřídeli vodního motoru je dán okamžitým průtokem, čistým spádem na vodním motoru a účinností vodního motoru při daném průtoku:

výkon  P   [watty]  = 0,0981  ×  průtok  Q   [ltr./sec.]   ×  spád  H   [metry]   ×  účinnost  [%]Spád "H" dosazený do výpočtu je spád čistý. Je to původní rozdíl výšky hladin na úseku potoka, snížený o pokles hladiny v náhonu, na česlích, v potrubí a v odpadním kanále. Vzniká nezbytnými ztrátami, nunými k tomu, aby voda do motoru proudila. Při zastaveném stroji se hladina ustálí výše. Proto s tímto rozdílem musíme počítat.

Průtok "Q" dosazený do výpočtu je skutečný průtok přes vodní motor - po odečtení předepsaného sanačního průtoku (pokud je stanoven) a všech nežádoucích prosaků.

Achilovou patou celého výpočtu je i to, že účinnost vodního motoru není při různých průtocích stejná , ale se snižujícím průtokem (plněním) klesá.

Orientační údaje účinnosti při různém plnění poskytne tabulka:

typ
vodního motoru
plnění stroje
(poměr mezi průtokem skutečným a jmenovitým)
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
vodní kolo (korečník) 68 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Kaplanova turbína 15 70 85 88 90 90 90 90 88 85
Francisova turbína pomaluběžná   35 60 71 78 80 82 82 80 79
Francisova turbína rychloběžná     15 58 72 78 82 82 82 80
Bánkiho turbína jednosekční   40 60 68 72 74 75 74 72 70
Archimedův šroub 60 74 77 78 80 80 80 80 80 78
  účinnost (malých strojů) v %

Chcete-li znát výkon i v suchém období roku, budete si muset spočítat výkon i při jiném plnění, než při jmenovitém a do vzorce dosadit příslušnou účinnost odpovídající danému plnění.

Obdrželi jste výpočtem výkon, jehož hodnota nenaplnila vaše očekávání? Pozor, voda pracuje 24 hodin denně a 365 dnů v roce, proto i malý výkon dokáže udělat pořádný kus práce.


[ Co ztráty? ] - [ Průvodce kutila ]