Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Přepad pro sanační průtok


Přepad vyříznutý v nástavné korunní desce jezu

Často je provozovateli vodního díla nařízeno zachovávat tzv. sanační průtok. Je to určitý stálý průtok vody, který musí protékat v původním korytu z ekologických důvodů. Nejčastěji je tato podmínka vyžadována u vodního díla derivačního, kdy by se v sušším období mohlo velmi snadno stát, že by byla veškerá voda odvedena do náhonu. Původní řečiště pod jezem by se v takovém případě ocitlo nasuchu. Tento stav by mohl nastat náhle a většina vodních živočichů by neměla šanci migrovat spolu s klesající vodou. Koryto se zbytkovými kalužemi vody (v useku od jezu až po zaústění odpadního kanálu) by začalo zahnívat.

Díky sanačnímu průtoku jsou v řečišti pod jezem životní podmínky celoročně zachovány a do jisté míry stabilizovány. Organismy tak mají šanci překlednout dobu, než bude protékat dostatek vody na to, aby přepadala přes celou korunu jezu.

Dříve, pokud to bylo vyžadováno, bývalo zvykem stanovovat velikost sanačního průtoku tak, že odpovídal 350-ti dennímu průtoku (dle odtokové křivky). Jednodušeji řečeno - byl to takový průtok, jaký protékal korytem v patnácti nejsušších dnech v roce. Po tu dobu stejně energetické vodní dílo v drtivé většině případů nepracovalo a čas byl věnován pravidelné údržbě. Nově se rozmohlo stanovovat sanační průtok mnohem vyšší. Často na základě zcela neodůvodněného a fyzikálně neobhájitelného rozhodnutí (protože řeka už sama o sobě má v té době méně vody než úředník nařídil). To vše ke značné nelibosti provozovatelů vodního díla, které během celého roku marnotratně protékající voda připravuje o výdělek, prodlužuje dobu zplácení úvěrů a pod. A tak z jejich pohledu nesmyslné nařízení často vědomně nedodržují. Proto by to chtělo postupovat oboustranně rozumně a uvážlivě.

Ve většině případů, je hladina vody udržována na jezu na úrovni koruny, často opatřené nástavnou deskou - aby se neztrácel spád. V takovém případě lze velmi snadno zhotovit do desky výřez takového rozměru, aby propustil právě požadovaný sanační průtok. Obdobně může být přepad řešen i jako výřez ve stavidle, záměrně vrchem přepadající jalové stavidlo, případně jako samostatné betonová propusť s přepadovou hranou.

Výpočet:

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku.)

Požadovaný průtok přes přepad [Q]:  litrů za sec.

     Šířka přepadu [B]:  metrů a centimetrů.


předpokládaný součinitel kontrakce: 

Hloubka výřezu [H]:   centimetrů.  


[ jezy ] - [ přepady ]