pod logem nalezneš obsah všech odkazů a vnořených stránek

historické turbíny:

stránka s textem historické mezníky
stránka s textem Fourneyronova
stránka s textem Girardova
stránka s textem Hänelova
stránka s textem Henschel-Jonvalova
stránka s textem Knopova
stránka s textem Segnerovo kolo
stránka s textem Schwamkrugova
stránka s textem Zuppingerova
        Burdinova

vpřed o jeden krok rovnotlaké turbíny
vpřed o jeden krok přetlakové turbíny
vpřed o jeden krok jiné systémy
zpět o jeden krok zpět na "vodni motory"
zpět o dva kroky zpět na "základní obsah"