rovnotlaké turbíny:

stránka s výpočtem Bánkiho
stránka s výpočtem Peltonova
       Reiffensteinova
       Sfindex
       Swift
stránka s výpočtem Turgo

o krok vpřed historické turbíny
o krok vpřed přetlakové turbíny
o krok vpřed jiné systémy
o krok zpět zpět na "vodni motory"
o dva kroky zpět zpět na "základní obsah"