Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

O jiných systémech...


Mimo nejrozšířenější standardní vodní motory, kterými jsou vodní kola a turbíny, objevila se i jiná řešení, kterými je možno vodní energii využít. Podle uspořádání využívají buď výlučně potenciální (polohovou - váhovou) energii vody nebo výlučně kinetickou (pohybovou - rychlostní) energii vody nebo jejich kombinace. To že nejsou masově rozšířeny svědčí o tom, že mají určité zvláštní vlastnosti nebo potřeby. Proto je jejich využití možné jen na lokalitách se zvláštními poměry. Ať již spádovými nebo z důvodu čistoty vody. Mezi takové druhy vodních motorů můžeme zařadit systémy:

Archimedes
Vícechodý dlouhý plechový šnek umístěný v šikmém korytu, roztáčený hmotností vody klouzající korytem dolů.
AUR
Nerotační zařízení používající plováku v periodicky naplňované a vyprazdňované komoře k čerpání tlakového oleje do plynového akumulátoru pro hydromotor.
Davisova turbína
Ponorný vodní motor využívající vztlakového efektu na profilu tří přímých lopatek. Hydrodynamická obdoba větrného motoru Delta. Používá se na pontonových elektrárnách pro využití energie rychle tekoucí vody.
Savonius
Dvoulopatkové zcela ponořené válcovité těleso v rychle proudícím toku. Využívá rozdílného působení vody na dutou či vypouklou stranu korýtkovité lopatky. (Vrtulky obdobného tvaru bývaly na střeše některých typů nákladních vagónů, kde zajišťovaly za jízdy větrání.)
Setur
Patentově chráněné zařízení, využívající "hydrodynamického paradoxu" a odvalování gumové koule po stěně otvoru s rychle proudící vodou (jako satelit v planetové převodovce).
Schneiderova hydrodynamická jednotka
Běžící pás s lamelovitými lopatkami, postavený napříč v pomalu tekoucí vodě s malým spádem.
STO-oscilátor
Nerotační vodní motor využívající periodické působení vodního tlaku na desky ve funkci pístu. Pohyb se využívá na čerpání hydraulického oleje do plynového akumulátoru pro hydromotor.
Teslova turbína
Bezlopatkový vodní stroj využívající tření vody proudící spirálovitě mezerami mezi soustavou disků. Může pracovat jako turbína i jako čerpadlo.
Vodosloupcový stroj
Vodní stroj využívající přímého působení tlaku vody na píst pohybující se ve válci. Vodní obdoba parního stroje, avšak bez klikového mechanismu. Výsledkem je přímočarý vratný pohyb pístní tyče.
Zeussova turbína
Celoponorná vrtulová horizontální turbína bez rozváděče pro využití energie rychle proudící vody. Používá se zejména na pontonových elektrárnách.
Čerpadla v turbínovém provozu
Běžná typizovaná odstředivá vodní čerpadla použitá na větších spádech a malých průtocích jako neregulovatelné Francisovy turbíny.

...je zapotřebí připomenout i další zajímavá zařízení, mezi které patří např.:

Trompa
Spádové kontinuelně pracující dmychadlo využívané ve středověku především u metalurgických provozoven.
Trkač
Vodárenské čerpací zařízení využívající vodního rázu k čerpání malého množství kapaliny do vyšších poloh.
Čerpací spirála
Pomaluběžné bezventilové rotační čerpací zařízení pro vodárenské a závlahové účely.

[ zpět na "vodních motory obecně" ]