Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

motor - AUR


Jedná se lineární, bezlopatkový, plovákový, periodicky pracující vodní motor, který využívá potenciální energie toku. Je vhodný pro spády od 0,5 do 3 metrů. Využije i zcela minimální průtok. Účinnost se neuvádí.

Schema uspořádání:

průřez vodním motorem AUR

Princip funkce:

Voda je hydraulicky ovládanými stavidly střídavě přiváděna do komory ve které se pohybuje plovák. Ten je vodou zdvihán do výše, dolů se pohybuje vlastní váhou. Přes páky se jeho pohyb převádí na písty naklápěcích válců, které čerpají hydraulický olej do plynového akumulátoru, odkud jej plynule odebírá hydromotor, který pohání například elektrický generátor. Táhlo plováku může pohánět i pístové čerpadlo. (Mechanismus s naklápěcími písty je použit proto, že změnou jejich úhlu dochází na konci zdvihu k odlehčení plováku, který se pak snadněji vynořuje. Při lineárním přenosu síly by k tomuto efektu nedošlo a hladina okolo plováku by musela stát neúměrně vysoko, což by zvyšovalo spotřebu vody.)

Použití:

Zařízení pracuje na velmi malých spádech a je použitelné všude tam, kde je rychlost proudění v řečišti natolik malá, že ji nelze využít hydrodynamickým způsobem. Takovou lokalitou jsou deltovité úseky velkých řek a závlahové kanály v nížinách. Zařízení je spolehlivé a může pracovat i se znečištěnou vodu. Navíc je velmi šetrné k vodním živočichům. Při malém průtoku vody se sníží rychlost, avšak zařízení je stále schopné provozu a dodává konstantní tlak. Zařízení může být použito i v obrácené funkci - tedy jako velkoobjemové čerpadlo. Nevýhodou je složité hydraulické zařízení a olejový rozvod umístěný nad hladinou vody.


[ O jiných systémech ]