Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

turbína Savonius


(Vynalezena Savoniusem původně jako větrný motor)

Jedná se o horizontální turbínu využívající rychlost tekoucí vody v řečišti. Účinnost asi 23%.

Schema uspořádání:

průřez Savoniusovou turbínou

pohled na Savoniusovu turbínou v řečišti

Princip funkce:

Turbína je zavěšena vodorovně napříč v říčním toku. Oběžné kolo je tvořeno čtyřmi plnými disky, mezi kterými jsou vytvořeny tři sekce, každá obsahuje dvě obloukovité lopatky. Jednotlivé sekce jsou proti sobě pootočeny o 60 o , aby byl záběr plynulý. Voda vstupuje do zakřivené lopatky a dostane se až ke středu oběžného kola. Mezitím se však oběžné kolo pootočilo a tak voda opět vyklouzne z lopatky ven. Středem oběžného kola tedy neprotéká. Uplatňuje se rozdílný součinitel odporu duté a vypouklé lopatky, stejně tak jako vztlakový efekt zakřiveného tvaru.

Použití:

Tento systém není rozšířený. Je použitelný jako turbína přenosných zařízení položených přes přirozený tok nebo jako pontonová elektrárna plující na mělké a široké řece. Efekt přináší pouze tam, kde se rychlost vodního proudu blíží 1 m/sec., lépe však až 1,5 m/sec. Přesto je výkon i při velkém stroji poměrně malý.

Turbína o průměru 1 metr a délce oběžného kola 3 metry dává při rychlosti vody 1,5 m/sec. výkon přibližně 650 W.


[ O jiných systémech ]