Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Teslova turbína


(Vynalezena N. Teslou)

Jedná se o spirální dostředivou přetlakovou turbínu s oběžným kolem bez lopatek. Účinnost se neuvádí.

Schema uspořádání:

náčrt uspořádání Teslovy turbíny

Princip funkce:

Voda přitéká do uzavřeného válcovitého tělesa turbíny tangenciálně a proniká soustavou štěrbin mezi řadou disků ke středu. Třením vody o disky je uváděno oběžné kolo do rotace. Odstředivá síla působící při rotaci na vodu mezi disky způsobuje její dlouhou spirálovitou dráhu. Dostředivým průtokem se voda dostáva do míst s nižší a nižší obvodovou rychlostí až nakonec ze středu oběžného kola vytéká s minimální zbytkovou energií. Se vzrůstajícím mechanickým zatížením turbíny klesají otáčky, ubývá odstředivé síly a dráha vody směřuje více ke středu, čímž se samočinně zvýší průtok strojem. Obdobně při mechanickém odlehčení vzrůst otáček zapříčiní zvýšení odstředivé síly, voda postupuje ve spirále ke středu velmi pomalu a průtok odlehčenou turbínou se sníží. Stroj se chová stejně, jako kdyby měl natáčivé lopatky. Zařízení lze regulovat klapkou v tangenciálním přívodu. Otáčkově je stroj velmi pružný.

Konstrukční detaily:

Disky mají uprostřed otvor a jsou hustě nasazeny na třech dlouhých šroubech. Mezery mezi jednotlivými disky jsou vymezeny podložkami. Vnější i vnitřní hrany disků jsou naostřeny. Vnitřní otvor " d " v discích je zhruba jeden a půl násobkem síly svazku disků " s ." Mezera mezi pláštěm a disky je minimální. Za turbínou může následovat savka a turbína může pracovat i jako násosková.

Použití:

Tento systém není rozšířený a je více méně jen teoretickou zajímavostí. Je použitelný jako turbína, tak i jako čerpadlo. Jeho výhoda se projeví zejména tam, kde jsou velmi proměnné otáčky nebo spád a přesto má být udržena přiměřeně dobrá účinnost. Nevýhodou jsou úzké průtokové kanály a tedy i citlivost na nečistoty.

Výpočet:

Legenda:

Nezávazně odzkoušejte:

c1=0,5*ODMOCNINA(19,62*H); u1=c2=0,5*c1; c2=méně než 1 m/sec.

Jiný výpočet tohoto vodního motoru nemám k dispozici. Pro všechny experimentátory a kutily je zde pole neorané a uvítám každý nový poznatek, který by stál za zveřejnění.


[ O jiných systémech ]