Jaké jsou ztráty?


Výkon na hřídeli vodního motoru není konečným výkonem celého soustrojí. Je pouze jakýmsi teoretickým číslem. V praxi se vyskytuje ještě mnoho dalších ztrát, které vás o pracně získaný výkon ochudí.

Výpočet:

Pro hrubou orientaci, kolik energie zbude po zpřevodování otáček z vodního motoru a přeměně mechanické energie na finální produkt poslouží následující formulář. Ve výpočtu se předpokládá „obvyklá“ účinnost a velikost zvolených strojů, avšak v praxi se výsledek u některých soustrojí (zejména amatérsky postavených) může lišit, ať již z důvodu nesmyslné miniaturizace, nemožnost dodržet optimální konstrukční poměry nebo nekvalitním provedením.

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku.)

Výkon vodního motoru (na hřídeli)  wattů.   

 Převod ozubený     počet stupňů

Převod řemenem     počet stupňů

Ztráta v převodech wattů  

Předpokl. účinnost stroje 

 Konečný výkon wattů 

Konečným výkonem je myšlena vyrobená elektřina na svorkách generátoru či dynama nebo tlaková energie čerpané vody na výstupním hrdle čerpadla, případně jiná veličina získávána z hnaného stroje.


Ztráta převodů

...nehraje zásadní roli, pokud se nejedná o mnohanásobný převod do rychla, jak je tomu u vodních kol. Ztráty se pohybují od 2 do 5% z přenášeného výkonu na jeden převodový stupeň. Vynikající účinnost mají převody s moderními plochými řemeny. Dobré jsou i převody řemenem s vícenásobným klínovým profilem a převody ozubené. Nejhorší účinnost v tomto směru mají převody s klasickými klínovými řemeny větších profilů na malých řemenicích, při krátké osové vzdálenosti a malé obvodové rychlosti. Při větších výkonech je nutno s touto ztrátou počítat, ztracený výkon se mění na teplo. Tak se (u vícenásobné převodovky) může stát, že bude potřeba chladit olej. Největším a stále hojně rozšířeným nešvarem na starších MVE je používání několika klínových řemenů běžících po původní ploché řemenici u turbíny a v nové drážkové řemenici na generátoru. Skluz je v tomto případě daleko větší než u starého koženého řemenu.

Ani staré, desítky metrů dlouhé transmisní pohony vedené přes několik pater budovy nemají horší účinnost než 85%)


Účinnost hnaného stroje

...je po vodním motoru druhou nejdůležitější veličinou ovlivňující výkon soustrojí. Je závislá na konkrétním typu a provedení stroje.

Tabulka přibližných hodnot účinnosti některých strojů:

druh strojepřibližná účinnost
velký asynchronní generátor90..95%
malý asynchronní generátor80..85%
větší dynamo75..80%
malý synchronní generátor s budičem75..80%
autoalternátor70..75%
autodynamo65..70%
bicyklové dynamko30..45%
odstředivé čerpadlo45..65%
samonasávací čerpadlo35..45%
pístové nebo plunžrové čerpadlo25..45%

To je však účinnost vesměs při jmenovitém výkonu. U většiny strojů se její hodnota drží na rozumné hodnotě ještě při výkonu 70% vyjmečně i nižší. Při malých výkonech však účinnost těchto strojů výrazně klesá.

Kupříkladu při 20% zatížení má asynchronní generátor účinnost už jen 60%. Projevují se zde magnetizační i ventilační ztráty a k nim se přidává značný jalový proud. Tím vším se ještě výrazněji projevuje pokles výkonu celého soustrojí v suchém období. Pomaluběžné stroje (ačkoliv je jejich špičková účinnost nižší) jsou na tom většinou při extrémních situacích lépe.


Přenosová nebo dopravní ztráta

...je poměrně nevýznamná veličina, pokud se jedná o elektrickou energii s vyšším napětím (220 V a výše). Pokud ale poháníte čerpadlo pro čerpání vody nebo vyrábíte proud o nízkém napětí (12..48 V) musíte i s dopravními ztrátami počítat. Bránit se proti ní můžeme pouze použitím silných měděných vodičů.


Akumulační ztráta

...přichází v úvahu při nabíjení akumulátorů a je dána tím, na jakém chemickém principu akumulátor pracuje. Aby byl akumulátor plně nabit, musí tento rozdíl dodat nabíjecí zařízení navíc. Podrobnosti a výpočet je v kapitole o akumulátorech.


[ Co to utáhne? ] - [ Úvod pro šikovné ruce ]