Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Plunžrové čerpadlo


Toto čerpadlo je vlastně čerpadlem pístovým s tím rozdílem, že pístní tyč a píst splývá v jednu součást o stejném průměru - plunžr . Stroj může být konstruovaný jako jednočinný nebo v ojedinělých případech i jako dvojčinný . V minulosti bylo toto čerpadlo využíváno především jako napáječka parních kotlů. V alternativní mikroenergetice nalezne své místo jako jedno z mála typů čerpadel schopné spolehlivě a při malém hnacím výkonu vytlačit vodu z hlubokého údolí až na vrchol vysokého kopce. Níže popisovaný typ čerpadla dokáže i při malých otáčkách čerpat vodu o stálém a velmi vysokém tlaku. Při použití běžně dostupných vodoinstalačních armatur je možné toto čerpadlo použít na čerpání do výše 100 až 120 metrů, při použití speciálních materiálů ještě mnohem výš. Uvážíte-li, že hnacím strojem může být vodní kolo pracující se spádem např. jen 0,5 metru, pak je toto čerpadlo použitelné i tam, kde již dávno končí možnosti vodního trkače . Dodávané množství je malé, přesto však při celodenním provozu plně dostačuje potřebám domácnosti.

Schema uspořádání:

schéma uspořádání vertikálního plunžrového čerpadla

Funkce:

Čerpadlo je od vodního, větrného nebo jiného motoru poháněno prostřednictvím klikového hřídele (nebo excentru). Vlastním plunžrem pohybuje ojnice. Ačkoliv se plunžr nedotýká stěn, při jeho pohybu ven z tělesa, vzniká v tomto prostoru podtlak, který přes sací ventil nasává do tělesa vodu. Protože k tomu dochází náhle, je nasávána nejprve zásoba vody v sacím větrníku. Teprve až se uvede do pohybu sloupec kapaliny v přívodním potrubí, je sací potřeba uhrazována z něj. Jakmile dojde plunžr do horní úvratě, sání končí a sací ventil se vlastní váhou uzavírá. Přívodním potrubím voda však stále ještě přitéká a než se zcela zastaví, částečně vyplní prostor v sacím větrníku. Při pohybu plunžru směrem do tělesa, kdy se plunžr zanořuje do kapaliny, musí voda těleso opustit. Svým tlakem překoná dopravní tlak ve výtlačném potrubí a zdvihne výtlačný ventil. Protože se výtlak koná v poměrně krátkém čase a voda ve výtlačném potrubí ještě není dostatečně rozprouděná, plní se výtlačný větrník a teprve později odtéká kapalina výtlačným potrubím. Když dojde plunžr do nejnižší polohy, výtlak končí a zpětný tlak uzavře výtlačný ventil. Výtlačným potrubím však stále ještě nějaký čas proudí voda z výtlačného větrníku (hnána bublinou stlačeného vzduchu nad hladinou). Mezitím již dochází k dalšímu sacímu cyklu a situace se periodicky opakuje. Rychlost čerpadla je omezená uzavírací rychlostí ventilů.

Konstrukční detaily:

Orientační volba velikosti čerpadla:

Legenda:

D
[mm]
L
[mm]
Q 1
[ltr./24hod.]
  při 75...120ot./min. 
Js
 [palce] 
10 30 230...360 1 / 2 "
12 35 380...610
15 40 680...1 100
18 50 1 230...1 900
20 55 1 600...2 600 3 / 4 "
22 60 2 200...3 500
25 70 3 300...5 340
28 80 4 780...7 600
30 85 5 800...9 340 1"
32 90 7 000...11 200
35 100 9 300...14 900
38 105 11 500...18 000
40 110 13 400...21 400 1 1 / 4 "
45 125 19 300...30 900
 50   140   26 000...42 000 

Použití:

čerpadlo na přímý mechanický pohon pro čerpání studniční vody do tlakového zásobníku domácí vodárny (realizované autorem)

Praktické využití tohoto čerpacího zařízení, tak jak je popsáno, je omezeno především na domácí či chatové vodovody (jak pitné, tak užitkové vody) a závlahy menší zahrádky i když, jak ukazuje tabulka - silnější typy by při dobrém řemeslném provedení zajistily i napájení menšího rybníčku či bazénu obecního koupaliště.

Tam, kde je dostatek hnací vody, lze na pohon použít malé, ale široké kolo zvané belík , tím zcela odpadnou převody. Z nostalgie můžete použít i přímý náhon pomaluběžnou Zuppingerovou nebo Schwamkrugovou turbínou. Rozměrově větším hnacím motorem pro toto čerpadlo může být korečník na horní vodu s příslušným ozubeným převodem do rychla a setrvačníkem. Velmi dobře poslouží hlavně v nejistých hydrologických podmínkách na značně proměnném toku - všude tam, kde i v suchém období musí čerpadlo spolehlivě pracovat. Smíříte-li se s převody, můžete použít samozřejmě i Bánkiho nebo Francisovu turbínu. Turbína může být i součástí malé vodní elektrárny, která žene tuto pumpu jen jako doplňkový pohon. Nabízí se tu i možnost použít Archimédův šroub.


[ vodních motory obecně ] - [ jiné systémy ] - [ průvodce kutila ]