Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Na co stačí výkon vodního motoru


Na předchozích stránkách jste zjistili, jaký spád a průtok máte k dispozici, jaký výkon na hřídeli můžete očekávat od vodního motoru, jaké ztráty vzniknou v převodech i jakou účinnost můžete očekávat od hnaných strojů.

Otázkou tedy zůstává, na co stačí takto získaná energie. Bude-li vypočtený výkon trvalý, můžete jej použít na některý z bodů následujícího seznamu...

1 watt
 • za den nabije akumulátorek digitálního fotoaparátu, videokamery, mobilního telefonu nebo ruční CB vysílačky.
 • po celodenním střádání energie do akumulátoru 6V/5Ah (akum. není za jeden den zcela nabit!) vydrží denně svítit 4,5 hodiny zářivkou 4W s měničem
 • za tři týdny plně nabije akumulátor 12V/45Ah
 • vystačí na trvalé napájení menšího radiopřijímače
 • umožní trvale svítit jednou malou žárovičkou 3,2V/0,3A


Vhodný generátor nebo dynamo - upravený krokový motorek, upravený hnací motor disketové nebo CD mechaniky, bicyklové dynamko opatřené kuličkovými ložisky.


10 wattů
 • umožní provoz dvou malých ventilátorků (prům.90 mm) na ventilaci místnosti, sklepa nebo vysoušení podpodlahového prostoru
 • umožní provoz elektroosmotického vysušování stěn vlhké budovy
 • umožní nepřetržitě svítit žárovkou 12V/10W
 • za den nabije akumulátor 12V/15Ah
 • umožní trvalý provoz standardní CB základnové radiostanice ve spolupráci s malým olověným akumulátorem 12V/7Ah (spotřeba při příjmu 0,2..0,5A, při vysílání cca 1,5A).
 • po celodenní akumulaci do olověného akumulátoru nejméně 12V/45Ah můžete 2 hodiny svítit halogenovou žárovkou až 100W.
 • za týden nabije akumulátor 12V/100Ah ze kterého je možné o víkendu napájet všemožné spotřebiče
 • přímým mechanickým pohonem pomocí membránové pumpy načerpá 1000 ltr. vody za den do výše až 8 metrů


Vhodný generátor nebo dynamo - upravený větší krokový motor, skupina několika mechanismů z bicyklového dynamka sestavená na jedné ose, upravené magneto z mopedu aj.


20 wattů
 • umožní provoz CB vysílací stanice (základnové) přímo bez akumulátoru
 • umožní nepřetržitě svítit úspornými zářivkami s měničem
 • umožní nepřetržitě svítit žárovkou 12V/21W
 • za den téměř nabije akumulátor 12V/35Ah
 • po celodenní akumulaci do olověného akumulátoru nejméně 12V/45Ah můžete 4 hodiny svítit halogenovou žárovkou až 100W.
 • za týden nabije dva paralelně spojné akumulátory 12V/100Ah ze kterých můžete o víkendu přímo napájet nejrůznější spotřebiče nebo měnič na 230V.


Vhodný generátor nebo dynamo - upravené magneto z mopedu, převinutý elektromotorek z autoventilátoru.


50 wattů
 • za den nabije akumulátor 12V/65Ah
 • umožňuje trvale svítit dvěma žárovkami 12V/21W nebo dvěma 14W zářivkami s měničem
 • umožňuje trvalý provoz autoledničky, menší přenosné televize, Hi-Fi věže aj.
 • umožňuje trvalý provoz cirkulačního ventilátoru krbových kamen pro vytápění sousedních místností teplým vzduchem
 • přímým mechanickým pohonem může čerpat pístovou nebo plunžrovou pumpou studniční vodu pro napájení dobytka nebo do vodojemu
 • přímým mechanickým pohonem s úsporným převodem může měchem nebo ventilátorem dmýcht vzduch do pece či výhně, zvládne pohon většího včelařského medometu aj. Menší plunžrovou pumpou vytlačí vodu do více než 50 metrů.

Vhodný generátor nebo dynamo - autoalternátor s rotorem opatřeným permanentním magnetem.


100 wattů
 • za 24 hod. zcela nabije akumulátor 12V/160Ah
 • ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí částečně sníží spotřebu malé domácnosti.
 • umožní osvětlení až čtyřmi úspornými zářivkami
 • umožní provoz menšího moderního televizoru
 • umožní provoz absorbční ledničky v neelektrifikovaných oblastech
 • umožní provoz oběhového čerpadla topení, slunečních kolektorů nebo plynového kotle bez závislosti na elektrické síti
 • umožní provoz rozhlasového zařízení na závodech, soutěžích a při táborových soutěžích
 • přímým mechanickým náhonem umožňuje pohon hrnčířského kruhu nebo vířivé pračky (s vrtulkou na stěně). Menší plunžrovou pumpou vytlačí vodu do více než 100 metrů.


Vhodný generátor nebo dynamo - dvouuhlíkové dynamo ze staršího auta nebo traktoru (Zetor 25), autoalternátor z "malucha" nebo "kačeny".


200 wattů
 • za 24 hod. zcela nabije 2 akumulátory 12V/160Ah
 • ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí téměř úplně pokryje spotřebu malé domácnosti (ve dne odběr ze sítě s snížený o výkon MVE, v noci MVE vrací do sítě), pokud vytápění a ohřev užitkové vody v domácnosti je zajištěn palivy.
 • umožní osvětlení úspornými zářivkami a provoz kompresorové ledničky v neelektrifikovaných oblastech
 • přímým mechanickým náhonem umožní pohon jednolisté rámové pily (původně ruční) na řezání klád a větví na palivové dříví nebo vířivé šnekové pračky.


Vhodný generátor nebo dynamo - autoalternátor z osobního auta nebo čtyřuhlíkové dynamo z vozidel Škoda, případně malý třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.


500 wattů
 • ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí zcela pokryje spotřebu větší domácnosti (ve dne odběr ze sítě s snížený o výkon MVE, v noci MVE vrací do sítě), pokud její vytápění a ohřev užitkové vody je zajištěn pevnými nebo plynými palivy.
 • za 24 hod. ohřeje 190 ltr. vody na 60 o C.
 • za mrazu zabrání vymrznutí sklepa
 • umožní provoz rádia, televize, ledničky, počítače nebo plného osvětlení menší chaty či chalupy
 • při občasné spolupráci s benzínovým agregátem 2kW umožní elektrifikovat dům v necivilizované oblasti
 • přímým mechanickým náhonem umožní provoz soustruhu na dřevo, dlabačky, malé vyřezávací pásové pily nebo bubnové pračky.

Vhodný generátor nebo dynamo - dynamo ze starších typů nákladních automobilů a autobusů, případně vojenské techniky, starší osvětlovací dynamo ze mlýna, malý třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.


1 000 wattů
 • ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí pokryje spotřebu domácnosti, včetně ohřevu užitkové vody, pokud její vytápění je zajištěno pevnými nebo plynými palivy.
 • při mírném šetření a při vhodném rozložení špičkové spotřeby zajistí elektrickou nezávislost chalupy nebo podobného rekreačního objektu (světlo, rádio, televize, lednička, plynový kotel, vířivá pračka bez ohřevu vody, odstředivka, méně náročné druhy ručního nářadí)
 • odstředivým čerpadlem načerpá 120000 litr. za den do výše 30 metrů.
 • za 24 hod. ohřeje 390 ltr. vody na 60 o C.
 • přímým mechanickým náhonem umožní pohon menšího drtiče větví či šrotovky, pásového dopravníku aj.


Vhodný generátor - malý třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě nebo malý synchronní generátor z vojenské techniky.


2 000 wattů
 • při dodávce do sítě vydělá okolo 2500,-Kč za měsíc
 • při vhodném rozložení špičkové spotřeby zajistí elektrickou nezávislost menší domácnosti nebo chalupy (světlo, rádio, televize, lednička, mikrovlnka, autom.pračka, žehlička, čerpadlo na vodu, plynový kotel, elektrické ruční nářadí, míchačka na maltu, menší kompresor) v neelektrifikované oblasti
 • zajistí vytápění v jednom větším nebo dvou malých pokojích
 • při napájení pomocného elektrokotle zabrání zamrznutí rodinného domku přes zimu (při odstaveném vytápění palivy)
 • přímým mechanickým pohonem je možné pohánět závlahové čerpadlo, malou okružní pilu nebo jiné dřevoobráběcí stroje


Vhodný generátor - běžný třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě nebo malý synchronní generátor z vojenské techniky.

4 000 wattů
 • při dodávce do sítě získáte okolo 3300,-Kč za měsíc, při napájení domácnosti nebo firmy ušetříte víc než dvojnásobek (záleží na nákupním tarifu)
 • můžete vytápět až tři menší místnosti o svícení nemluvě
 • ve spolupráci se sítí umožní provoz menší vypalovací pícky na keramiku
 • přímým mechanickým pohonem je možno pohánět větší závlahové čerpadlo, malý katr nebo pásovou kmenovou pilu


Vhodný generátor - střední třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.


6 000 wattů
 • při dodávce do sítě získáte okolo 5000,-Kč za měsíc
 • ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí je možno uhradit průměrnou celodení spotřebu elektřiny 10 až 30 bytových jednotek, pokud jsou vytápěny neelektrickým způsobem
 • výkon stačí na vytápění 3 až 4 pokojů nebo jedné větší společenské místnosti
 • je možno ohřívat menší krytý bazén
 • přímým mechanickým pohonem je možno pohánět velké závlahové čerpadlo nebo katr či kmenovou kotoučovou pilu, lis na dřevěné brikety aj.


Vhodný generátor - střední třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.


10 000 wattů
 • při dodávce do sítě získáte okolo 9000,-Kč za měsíc
 • ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí je možno uhradit průměrnou celodenní spotřebu elektřiny 16 až 40 bytových jednotek, pokud jsou vytápěny neelektrickým způsobem
 • je možno vytápět jeden malý domek
 • přímým mechanickým pohonem je možno pohánět menší válcový obilní mlýn nebo středně velký katr, případně lis na dřevěné brikety, kovoobráběcí stroje aj.


Vhodný generátor - větší třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.


Uvedeným výkonem mám na mysli výstupní výkon elektrárny už oproštěný od všech vnitřních odběrů, usměrňovacích, regulačních ztrát a budících proudů. Při mechanických aplikacích mám na mysli skutečný točivý výkon na hřídeli, již zpřevodovaný na požadované otáčky. Co do různorodosti využití vodní síly je lidové tvořivosti (v tom dobrém slova smyslu) cesta otevřená. Některé náměty najdou své uplatnění pro zábavu na skautském táboře (pila, elektrárnička, hrnčířský kruh), jiné zpříjemní bydlení v zapadlých koutech republiky (světlo, pračka, lednička, televize) a některé možná zvýší rentabilitu některé živnosti (briketovačka, topení, vysoušení). Při jakékoliv aplikaci však pamatujte především na bezpečnost! Pozor také na zvýšené otáčky nezatíženého stroje, dobré krytí řemenů a ozubených kol. Nepodceňujte nízkonapěťové rozvody, všude použijte správně dimenzované vodiče a pojistky! Požár snadno způsobí zkrat živený i úplně malým akumulátorem.

A za všechny ty, kteří to myslí s vodní energií od srdce, bych poprosil - nepoužívejte vodní sílu na topení! „Roztočený hřídel“ má mnohem větší cenu než trochu tepla, které se ztrátami získáte. Dají se s ním pohánět stroje i generátory, navíc ho provází nevratné opotřebení. Na výrobu tepla slouží palivo. Vyrobíte-li vodou elektřinu, ušetříte uhlí v tepelné elektrárně (i to uhlí, které muselo shořet zbytečně navíc, aby se elektřina dostala až k vám. Muselo pokrýt účinnost parních turbín, transformační a přenosové ztráty). Potom můžete s klidným svědomím otočit plynovým kohoutkem nebo nasypat plný uhlák do kamen s vědomím, že v globále vlastně šetříte, protože měníte palivo na teplo přímo v místě spotřeby a s vyšší účinností (než to teplo, které získáte z elektřiny). Chcete-li navíc udělat něco pro odvrácení globálního oteplení, spalujte třeba dřevo nebo jinou biomasu. Prodejem elektřiny do sítě získáte při stejném výkonu podstatně větší částku, než protopíte nakoupenými palivy.


[ Kolo nebo turbínu? ] - [ Úvod pro šikovné ruce ]