Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření průtoku - obecně


Měření průtoku by se mohlo zdát amatérovi problémové. Nemusíte mít obavy, jediný "přesně ocejchovaný" měřící přístroj, který k tomu budete potřebovat bude s největší pravděpodobností pouze stolařský skládací metr.

Měření je možno úvodem rozdělit podle účelu, na hrubá (orientační) a přesná. Pokud nemáte vůbec žádnou představu o vydatnosti vašeho toku, vystačíte s hrubým měřením u kterého nemusíte zasahovat do koryta. Výsledek, který získáte vám odpoví na otázku, má-li cenu se vyhlédnuou lokalitou zabývat.

Hrubá měření:

Je-li voda vedena nějakým umělým kanálem či strouhou nebo přes stavidlo, hodně vám to pomůže. Pak můžete použít metody o poznání přesnější. Poskytnou dostatečné údaje, na to, aby se podle nich dalo vypočítat vodní kolo nebo jiný jednoduchý vodní motor, plocha česlí či šířka jalového přepadu.

Přesnější měření:

Může se však stát (zejména u malých průtoků) že přibližný výsledek bude nejistý. Pak bude potřeba použit některou z přesných metod (zejména, pokud budete mít zájem o výpočet a výrobu vodního motoru).

Přesná měření:

Výsledek získaný při použití těchto měření lze použít pro přesný návrh vodního motoru (zejména malých rovnotlakých turbín s dýzami) a také pro pokusná či kontrolní měření, která mají zjistit dosaženou účinnost vodního motoru. Lze je samozřejmě použít i pro jiné účely (vodárenské, chov ryb aj.)


[ měření obecně ]