Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření průtoku na koruně jezu


Tato měřící metoda je vhodná pro měření průtoku středních a větších říček. Využijte při ní existujícího jezu nad nebo pod vaší lokalitou. Samozřejmě pokud v tomto úseku není voda z hlavního toku odebírána nebo do ní neústí nový přítok. Takto prováděné měření je velmi přibližné, protože provedení jezu může být různé.

K realizaci této měřící metody není zapotřebí žádné speciální vybavení. Metoda spočívá v tom, že se změří tloušťka vodního paprsku přelévajícího se přes hranu koruny jezu.

Schema měření:

schema měření na jezu

Výpočet:

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku.)

Tloušťka přepad. paprsku na koruně [h]:  centimetrů.
     Šířka koruny jezu [b]:  metrů a centimetrů.předpokládaný součinitel kontrakce: 

průtok:  ltr./sec.  

Použitý vzorec:

Q=0,378až0,463*b*h*ODMOCNINA(19,62*h) vše v metrech

Podmínky pro měření:

Měření v praxi:

Zkontrolujte jez, zda není koruna v některém místě vymletá a přepadá-li voda rovnoměrně v celé šířce. Případné naplaveniny a zachycené větve odstraňte. Pokud vlastníte pravítko z velmi tenkého plechu s nulou úplně na okraji, postavte je do vody přímo na korunu jezu nulou dolů tak, aby vodu doslova rozřezávalo. Pak již můžete přímo odečítat tloušťku paprsku. Pokud je rychlost vody na koruně velká a před pravítkem se tvoří vlna, nedalo by měření uspokojivý výsledek. V takovém případě použijte úzký proužek konzerového plechu nebo kuchyňský nůž postavený ostřím proti vodě. Na břitu si označte výšku vody prstem a bez pohnutí přenesete na obyčejný metr. Pokud to rychlost vody nedovoluje, musíte použít rozdílové měření. (Ze břehu vysuňte vodorovně nad jez lať a pevně ji na nábřeží zajistěte. Nyní změřte výšku jejího konce od ponořené koruny jezu a potom výšku mezi latí a hladinou, ale tak, aby jste se hladiny metrem právě dotýkali. Rozdíl obou hodnot udává skutečnou tloušťku paprsku neovlivněného obtékáním pravítka).


[ měření průtoku ]