Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření průtoku plovákem


Tato měřící metoda je vhodná pro měření průtoku středních a větších říček, pokud mají zpěvněné břehy nebo srovnané dno. Takto prováděné měření je pouze orientační, protože není zaručený stálý profil koryta. Můžete ji také s úspěchem použít na měření průtoku v betonových kanálech a náhonech. K realizaci této měřící metody není zapotřebí žádné speciální vybavení. Metoda spočívá v tom, že se změří rychlost plavby plováku vhozeného na hladinu. Ta se následně koriguje na střední rychlost proudu a po vynásobení průřezem koryta a součinitelem hydraulického odporu se získá hodnota průtoku.

Podmínky:

Praktická realizace:

Vyberte rovný úsek toku, kde se netvoří víry, válce, ani jiné záludné proudy. Začátek a konec tohoto úseku (například třicetimetrového úseku) vyznačte kolíky po obou březích. Z lávky, mostku nebo loďky změřte tvar a hloubku v příčném řezu koryta a vypočítejte plochu vody, která korytem protéká. Potom si opatřete plovák. Vhodná je plastová láhev, míček, klacík nebo list. Tento plovák vhoďte do středu toku ještě několik metrů před první značkou. V okamžiku, kdy propluje línií první značky začněte měřit čas plavby a na druhé značce měření ukončete. (V rámci slušnosti a ekologie plastový předmět po sobě také vylovte.) Průměrná rychlost vody je však nižší než rychlost vašeho plováku. Proudění v různých místech je ovlivněno profilem. Tato skutečnost je do výpoču zakomponována konstanou k. Vyberte si profil co nejvíce připomínající vaši konkrétní říčku a konstantu nadepsanou nad obrázkem dosaďte do níže uvedeného vzorce.

Pro betonové koryto platí:

různé tvary průřezu betonového koryta s udanou hodnotou konstanty

Pro hliněné koryto platí:

různé tvary průřezu kopané strouhy s udanou hodnotou konstanty

Výpočet:

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku.)

Délka měřeného úseku [L]:  metrů a centimetrů.
Doba plavby v úseku L  [T]:  minut a sekund.     
     Průřez koryta [S]:  metrů čtverečních.

rychlost plavby plováku:  m/sec.

předpokládaný součinitel:            

     střední rychlost toku:  m/sec.

průtok:   ltr./sec.  

Použitý vzorec:

průtok   [m 3 /sec]   =   k   ×   rychl.plováku   [m/sec.]   ×  průřez koryta   [m 2 ]

1   [m 3 /sec]   =  1000   [ltr./sec.]

Doporučení:

Stopování času plavby plováku opakujte alespoň třikrát a spočítejte aritmetický průměr. Vyloučíte tak částečně možné chyby, když se při plavbě plovák zatoulal do proudu s jinou rychlostí.


[ měření průtoku ]