Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření obdélníkovým přepadem


Tato měřící metoda je vhodná pro měření průtoku malých a středních potoků. Mimo zjišťování průtoku pro energetické využití ji lze použít na jezech pro „dávkování“ vody na udržení zaručeného minimálního (sanačního) průtoku v jalového obtoku nebo při laboratorních zkouškách turbín.

K realizaci této měřící metody není zapotřebí žádné speciální vybavení. Metoda spočívá v tom, že se v měřeném místě tok dočasně přehradí neprodyšnou stěnou ve které je obdélníkový výřez. Voda před stěnou nastoupá a potom začne otvorem přepadat. Po jisté době dojde k ustálení hladiny.

Schema měření:

schema obdélníkového přepadu

Výpočet:

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku.)

Výška přepadání [h]:  centimetrů.
     Šířka přepadu [b]:  metrů a centimetrů.

předpokládaný součinitel kontrakce: 

průtok:  ltr./sec.  

Do terénu si však pravděpodobně nebudete brát počítač a tak si můžete vytisknout následjící tabulku:

výška
přepadání
"h" [cm]
průtok "Q" [ltr./sec.]
při šířce výřezu "b" = 1 metr
0,5 [m] 1 [m] 1,5 [m] 2 [m]
2 2,7 5,3
4 7,5 15
6 13,7 27 41
8 21,0 42 63
10 29,5 59 88 118
12 77 116 155
14 98 146 195
16 119 179 238
18 142 213 284
20 166 250 333
22 288 384
24 328 438
26 370 493
28 414 551
30 459 611
32 505 674
34 553 738
36 804
38 872
40 941

Vyberte hodnou odpovídající šířce přepadu nebo není-li v tabulce uvedena, vyhledejte jednotkový průtok uvedený ve sloupci platném pro šířku 1 metr a vynásobte jej skutečnou šířkou přepadu. Podrobněji lze hodnoty vypočítat z následujícího vzorce.

Výpočet:

Q=0,42*b*h*ODMOCNINA(19,62*h); b-šířka výřezu [vše v metrech]

Podmínky měření:

Praxe:

Tok přehradíte v místě (které je alespoň třikrát širší, než uvažovaný přepad) stěnou vyrobenou ze silných desek spojených svlaky a zapřenou silnými kůly (aby odolaly tlaku nashromážděné vody). Vlastní desky nemusí mezi sebou těsnit, takže není třeba použít palubovku. Stěnu postavíte kolmo, tak vysokou, aby její horní hrana byla alespoň 35 cm nad současnou hladinou. Uprostřed stěny vyřízněte výřez hluboký asi 22 cm. Vezměte velkou igelitovou plachtu (zahrádkářskou fólii). Tu za jeden její konec přitlučte pomoci dřevěné lišty na horní hranu měřící stěny a okolo přepadového otvoru ji odstřihněte. Ze strany přítoku natlučte (zespodu i po okrajích) na přepadovou hranu ostrý tenký plech (klempířský 0,5mm) tak, že přesahuje nad desku asi o dva centimetry a tvoří tak velmi ostrou hranu, o kterou se bude přepadající voda odřezávat. Plech také důkladně přitiskne fólii k deskám. Nyní si nezapomeňte přenést vodorovně k okraji stěny výšku ve které se nachází hrana spodního oplechování. Pak již zbývá potopit druhý konec fólie pod hladinu před stěnou, volně ji rozprostřít po dně i březích tak, aby ji tlak vodu důkladně přitiskl a utěsnil. Pozor, igelit plave, můžete si pomoct nasypáním hlíny, drnů a suché trávy. Jakmile ji tlak vody přitiskne, je vyhráno. Tím by se mělo odstranit veškeré prosakování a všechna voda by měla přepadat přes přepad. Výšku hladiny můžete měřit před deskou, v místě vzdáleném proti proudu zhruba tak daleko, jak je přepad široký a kde je hladina klidná. Například prostřednictvím latě a vodováhy nebo snadněji pomocí průhledné hadičky (jako při měření spádu), kterou vyvedete otvorem přes stěnu do blízkosti přepadu a můžete ji snadno opatřit i stupnicí v centimetrech. Nula na stupnici pak musí být umístěna přesně v úrovni spodní hrany přepadu. Denní odečet se tak velmi zjednodužší.

Schema hráze:

náčrt praktického provedení přepadu

Stavět přepad s hlubším výřezem než 20 % jeho šířky nemá význam, protože měření na takto hlubokém přepadu by už nebylo dostatečně přesné. Stane-li se vám, že hráz přepadá v celé šíři a nelze průtok změřit, stačí vyříznout přepad širší, pak může být současně i hlubší. Rozšíříte-li přepad, vyhledejte v tabulce sloupec odpovídající příslušné šířce. Naopak pokud máte již předem podezření, že měříte velmi malý průtok zřejmě vám bude stačit přepad menší než metr široký nebo použijte „V“-přepad.


[ měření průtoku ]