Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Pravidla komunikace na pásmech PMR a CB


Radiostanice není hračka
PMR ani CB radiostanice není žádná hračka určená pro pokřikování malých dětí. Je to plnohodnotný komunikační prostředek a takto zodpovědně by k němu mělo být jeho uživateli přistupováno. Věková hranice pro její používání sice není stanovena, radiostanice však nepatří do rukou osobám nezodpovědným, ani těm, kteří nejsou schopni nebo ochotni dodržovat zásady obecné slušnosti. Tak jako je nemyslitelné, že by bylo možné jezdit autem po silnici bez dodržování základních pravidel silničního provozu, stejně tak je důležité dodržovat určitá pravidla při používání radiostanice.
Pozor nepřítel naslouchá
Radiostanice není mobilní telefon. Pokud hovoříte s protistanicí, mohou vás na stejné frekvenci (kanálu) slyšet i jiní lidé. Buď mohou jen skrytě poslouchat, takže o nich nevíte (tzv. „zábukáři“) nebo se budou chtít do hovoru vmísit (tzv. „brejci“). Pamatujte na to, a nesdělujte choulostivá osobní data, adresy, telefonní čísla, čísla automobilů, čísla bankovních účtů, piny karet či telefonů. Při komunikaci nepoužívejte vulgárních či hrubých výrazů a to ani v případě „srážky s blbcem.“
Simplexní provoz
To znamená, že pokud posloucháte, nemá význam hovořit. Naopak pokud hovoříte, nic od protistanice neuslyšíte. K přepínání z režimu příjem do režimu vysílání slouží tlačítko označené „PTT“ (Push To Talk). Přepnutí provozu určitou dobu trvá. Když protistanice domluvila, vyčkejte sekundu či dvě, stiskněte PTT, opět sekundu vyčkejte a teprve pak začněte pomalu, jasně a zřetelně hovořit. Teprve když dohovoříte pusťte tlačítko PTT. Jen tak je zaručené, že nebude začátek ani konec vaší relace „ukousnutý“ a současně tu vznikne krátký okamžik, kdy by vás mohla oslovit i další stanice.
Volačka
Hlas může být radiostanicí často zkreslený. Aby protistanice věděla s kým hovoří a předešlo trapným omylům, je potřeba, aby se každý účastník při zahájení vysílání řádně představil. Není vhodné použít své celé jméno. Jako náhražka se používá takzvaná „volačka“. Tedy jakási obdoba přezdívky či nicku. Volačka může být jakékoliv slovo, které je zvučné a musí se odlišovat od oficiálních značek radioamatérských a profesionálnách služeb. Během let se zažila určitá zvyklost, že volačku tvoří nejčastěji křestní jméno a za ním přidaný název obce trvalého bydliště (případně městské čtvrtě). Může to znít třeba Honza Vyšná Lhota, Viktor Olbramice, Pepa Zdounky, Aleš Bystrc či Jarda Smíchov, ale i méně konkrétně, např. Ivan pod lípou, či Rosťa trabant. Dříve než se poprvé ozvete v éteru, vyberte si svou vlastní volačku a tou se od toho okamžiku pravidelně představujte a neměňte ji. Vyberte si volačku zvučnou, jednoznačnou, která se stejně čte jak píše, aby jste ji pak nemuseli v šumu a rušení vícekrát opakovat. (Aby další popis byl jednodužší, představte si, že vaše volačka zní „Pepa Lhota“.) Poměrně často se stává, že vysíláte z jiného místa než vašeho obvyklého stanoviště doma (tj. z obce, která tvoří druhou část vaší volačky). Budete-li tábořit někde v terénu, či vysílat na kopci, přidáte za volačku ještě slůvko „portejbl“, pojedete-li autem pak slůvko „mobil“ (a to i když zastavíte). Celá volačka pak bude znít Pepa Lhota portejbl nebo Pepa Lhota mobil. Poslední dobou se objevují i úsměvná upřesňující určení pohybu jako „cyklomobil“, „pěškomobil“, „běžkomobil“ a dokonce „koňomobil“.
Volný kanál
Než začnete hovořit svoji relaci, nějakou chvíli poslouchejte, zda vámi vybraný kanál už někdo nepoužívá. Je vhodné „odsqvelčovat“. Může se stát, že jednu z komunikujících stanic nebudete slyšet (bude příliš daleko). Je vždy vhodné se dotázat: „Je kanál volný?“ Pokud vám nikdo neodpoví, můžete ho bez obav použít. Pokud je kanál obsazený, je potřeba buď vyčkat nebo to řešit vzájemnou domluvou. Frekvence je „veřejným prostorem.“ Nelze si ji přivlastňovat a vymáhat si na ni nárok. Platí nepsané pravidlo, že ten kdo začal na volném kanále hovořit jako první má přednost. Vy musíte v takovém případě použít jinou volnou frekvenci nebo počkat až stanice domluví, případně se můžete zkusit „nabrejkovat“ a požádat o prostor.
Jak začít relaci
Voláte-li kohokoli, nejčastěji ze zájmu nebo pro zábavu můžete všeobecnou výzvou:
„Výzva, všeobecná výzva, zde Pepa Lhota. Má někdo zájem o spojení?“

Voláte-li konkrétní stanici jejíž volačku znáte, volejte např.:
„Výzva na Ondru Újezd, výzva na Ondru Újezd, volá tě Pepa Lhota.“

Nejprve hlásíte KOHO chcete a teprve potom KDO volá. Všimněte si, že jméno Ondra se podle potřebného pádu skloňuje, zatím slovo Újezd zůstává nesklonné v základním tvaru a to i při zvolání: „Ondro Újezd.“, aby si operátor nezasukoval jazyk. Volačku volaného opakujte nejméně dvakrát zasebou. I když vás pravděpodobně zaslechl už napoprvé, potřebuje se přesvědčit, zda voláte skutečně jeho. Po výzvě počkejte asi deset sekund a pokud se nikdo neozve opakujte výzvu znovu. Pokud jste se stanicí domluveni na konkrétní čas spojení i konkrétní kanál a ona se na výzvu ve stanovenou dobu neozve, nemá význam opakovat výzvu déle než 2 až 3-krát. Operátor protistanice se možná musel na chvíli vzdálit. Proto je v takovém případě vhodné počkat nejméně pět minut a teprve pak výzvu znovu opakovat.

Můžete volat i libovolnou stanici v určitém městě či oblasti. Tento druh výzvy se používá většinou při žádosti o určitou informaci, při žádosti o pomoc nebo v tísni a mělo by bezprostředně následovat o co vám vlastně jde, aby se mohla ohlásit stanice, která vám může být skutečně užitečná:
„Výzva na Olomouc, výzva na Olomoucké stanice, zde Pepa Lhota, neví někdo, kde je ve ve směru od Brna nejbližší pneuservis?“

V tísni či ohrožení života je možné použít radiostanici, když nemáte možnost volat telefonem dispečing integrovaného záchranného systému na čísle 112, pak zkuste volat:
„Tísňové volání, tísňové volání, pomozte, zde Pepa Lhota, potřeboval bych...“

nebo můžete použít obecně používané mezinárodní fráze odstupňované podle závažnosti situace:

  • „May-Day“ [čti: mejdej] - při bezprostředním ohrožení života svého nebo osoby blízké.
  • „Security“ [čti: sekjurity] - při zjištění závažné události která může ohrozit život či způsobit rozsáhlé majetkové škody velkého plošného rozsahu (únik nebezpečných látek, velký požár s možností nekontrolovatelného šíření, řetězová havárie na dálnici).
  • „Pan, pan“ [pan] - při takové události, která může poškodit zdraví nebo způsobit majetkové škody lokálního rozsahu (spadlý náklad, havarované vozidlo nebo strom blokující vozovku v nepřehledném úseku, požár).


Velmi důležité je vysílat tísňové volání na kanále, který je sledovaný ostatními stanicemi. U CB-radiostanic se doporučuje použít kanál č.9, který je pro tento účel zvlášť vyhrazený a je v některých regionech monitorován policií a záchranými složkami. V případě, že se nedovoláte, přejděte bezodkladně na kanál č.10, který poslouchá mnoho řidičů kamionů a ti by vám pomohli zprostředkovat přenos zprávy dál. Jako jednu z posledních možností lze zkusit dát tísňovou výzvu i na kanále č.1, kde často zůstávají na přijmu domácí stanice. Ty mají dobré technické vybavení a často i dobrou nadmořskou výšku, takže slyší i slabé signály z širokého okolí. U PMR stanic je vhodné použít kanál č.7 (který je zatím nepsaným nouzovým kanálem) a v případě neúspěchu kanál č.1.
Tísňové volání použijte opravdu jen v závažných případech. Zneužití, nemístné vtipkování, či naopak rušení tísňové výzvy patří k naprostému hyenismu a z pohledu zákona je trestné stejně jako šíření poplašné zprávy nebo zneužití jakékoli telefonní tísňové linky.
Naopak je morální povinností všech stanic, které takové volání zaslechnout zareagovat. Přerušit své vlastní hovory, ohlásit se svou volačkou a budou-li stanicí v tísni osloveny, pak podle svých možností buď zprávu předat na příslušní místa nebo pomoci vlastními prostředky. Stanice, které osloveny nejsou, musí dodržovat radiový klid, tj. do vyřešení situace přestat na kanále vysílat. Stanice která volala tísňovou výzvu musí i po ukončení hovoru zůstat na kanále poslouchat pro případ dalších upřesňujících dotazů.
Jak pokračovat v relaci
Je potřeba předeslat, že na CB, PMR i radioamatérském pásmu se (narozdíl od pásma profesionálního) vždy při oslovování protistanice „tyká“ a to bez ohledu na případné věkové rozdíly obou účastníků a bez ohledu na to, že se s dotyčným neznáte, nikdy jste se neviděli a možná ani nikdy osobně nesetkáte. I přes tykání je však zapotřebí chovat se k protistanici slušně a s úctou, byť by to byl váš starý známý.
Jak vstoupit do probíhající relace
Potřebujete-li se vmísit do už probíhajícího hovoru dvou stanic, nelze začít jen tak z ničeho nic hovořit. ta ze stanic, která už vysílá vás vcelku logicky slyšet nemůže a ta, která je právě na přijmu vás také neuslyší, protože „smícháním“ dvou signálů vznikne nečitelné rušení. Proto se pro vstup do probíhajícího hovoru použije krátké slovo „brejk“. Vyžaduje to značnou dávku trpělivosti i postřeh. Musíte přesně vystihnozut okamžik, kdy jedna stanice domluvila a druhá ještě nezačala. V tu chvíli musíte stihnout toto „kouzelné slůvko“ odvysílat. Protistanice, které by měla podle původního plánu začít hovořit by na to měla zareagovat a hned nebo po dokončení svého hovoru vám předat slovo. V praxi to vypadá asi takto:

1. stanice:
„Poslyš Pavle, kdy myslíš, že by jsme se tam mohli zítra zajít?“

2. stanice:
„No, já bych Petře navrhoval tak o půl čtvrté. Budeš mít sebou vysílačku?“

nová stanice:
„Brejk!“

1.stanice:
„Brejku, vím o tobě. Dobře Pavle, tak o půl čtvrté. A rádio samozřejmě vezmu. Brejku pojď!“

nová stanice:
„Zdravím obě stanice, zde Pepa Lhota, chtěl jsem se zeptat...“

Tím jste vstoupili do hovoru a vznikl tak zvaný kroužek tří stanic, kde se většinou předává slovo postupně dokola, aby se na každého dostalo. Pamatujte však, že obě stanice byly na kanále před vámi a proto vám nepřísluší nárok na tuto frekvenci, pokud nechtějí, nemůžete si vzít dlouhodobě slovo, uhnout od původního tématu a předchozí stanice z kanálu „vypudit“ svou dlouhou relací. Pokud mají původní stanice své téma hovoru ukončené, mohou vám kanál přenechat, v opačném případě musíte najít pro sebe volný kanál a svou protistanici na něj „odlákat.“

Např. slovy:
„Petře Polička, až to dořešíš, pojď na tři.“

Což znamená, že ho budete čekat na kanále číslo tři, kam se má přeladit, až relaci s Pavlem dokončí.

Report
Velmi pravděpodobně po vás bude protistanice žádat report. Report protistanici sděluje, jak je u vás slyšet a jak silný má u vás signál. Udává se dvěma číslicemi. První z nich je od nuly do pětky a znamená čitelnost (srozumitelnost), odhaduje se poslechem:
  • 5 - Naprosto čistě, zcela bez šumu, všemu je perfektně rozumět.
  • 4 - Téměř čistý zvuk s jemným šumem, který však výrazněji nevadí, srozumitelnost dobrá.
  • 3 - Srozumitelně se šumem, veškerým slovům je ale bezpečně rozumět.
  • 2 - V silném šumu, občas některému slovu není rozumět, ale celkový obsah relace je zřejmý.
  • 1 - Velmi rušené, srozumitelná jsou pouze některé slova, v relaci je zapotřebí mnohokrát věty opakovat, aby dávala smysl.
  • 0 - I přes mnohonásobné opakování textu nelze pochopit jeho celý smysl. Snaha je marná.

Druhá číslice udává sílu signálu a pohybuje se od nuly do devítky (a někdy i přes ni). Hodnota se odečítá ze stupnice S-metru, pokud je jím vaše stanice vybavena. Pokud displej nebo ručička měřidla ukazuje necelou hodnotu, vždy ji zaokrouhlete na celé číslo. Půlky, čtvrtinky, či desetiny se nehlásí. Další stupně nad devítku se hlásí jako „devět plus deset decibelů“, „devět plus třicet decibelů“ atd. Horší je to u jednodužších stanic, které mají místo ručičkového S-metru či podrobného displeje jen několik málo leddiod, většinou čtyři. Nic moc nepokazíte, když při svitu všech čtyř leddiod nahlásíte „signál devět plus deset decibelů“, při svitu tří leddiod „signál devět“, při svitu dvou leddiod „signál sedum“, při svitu jedné leddiody „signál čtyři“ a při srozumitelném signálu, když však nesvítí žádná leddioda „signál tři“.
Report je údaj převzatý na občanské pásmo z profesionální a radioamatérské praxe, proto by se měl správně hlásit slovy např.: „Čitelnost pět, signál devět.“ Velmi často se však setkáte s udáváním reportu pouze číslem: „Mám tě zde za pět devět.“ Nebo s méně vhodným „padesátdevět.“ Či slangovým výrazem: „Rádio pět, Santiágo devět.“ Nebo dokonce: „Rádio za pět a devět esíček k tomu.“ (...na což jeden můj přítel a dlouholetý operátor, rád začátečníkům vtipně odpovídá: „Rádio mám na stole, Santiágo je v Chille, esíčka si dám ke kávě, ale mě by od tebe zajímala čitelnost a síla mého signálu.“)
Report zbytečně nenadhodnocujte. Protistanici se tím nezavděčíte. Pokud jí nerozumíte, dejte to jasně najevo. Pro jejího operátora je to znamení začít hovořit pomalu, zřetelně vyslovovat a důležitá slova hláskovat. Dříve či později se na nadhodnocený údaj stejně přijde. Necháte-li si půlku relace zopakovat, je nad slunce jasné, že report je tak nanejvýš 34 či 23, ale rozhodně ne 59 jak se jí snažíte namluvit.
QTH a Lokátor
QTH je zkratka převzatá z telegrafního provozu. Pokud se vás někdo dotazuje na vaše QTH, ptá se vás odkud vysíláte. Záleží na situaci, jak přesně to bude potřeba. Nejčastěji stačí jméno obce odkud vysíláte či kopce na kterém stojíte. Pokud se však bude jednat o málo známou lokalitu, bude vhodné říci poblíž kterého známějšího města se vaše stanoviště nachází: „Vysílám ze Lhoty nad Moravou, je to 7 kilometrů severozápadně od Olomouce.“ Nedokáže-li si vás protistanice najít na mapě, zeptá se vás na lokátor. Je to jakási obdoba zeměpisných souřadnic. Celý svět je podél rovnoběžek a poledníků rozdělený na jakési velké čtverce (spíš kosodélníky), tyto čtverce jsou uvnitř zase rozděleny na skupinu menších čtverců a každý z nich ještě dále na docela malé čtverečky o rozměru okolo 6km. V tak malém prostoru se už název vaší obce nalezne snadno. Lokátor Lhoty nad Moravou je JN89nq. První dvě písmena „JN“ udávají velký čtverec, čísla „89“ pak menší čtverec uvnitř prvního a poslední písmenka „nq“ pak onen malý čtvereček, kde Lhota společně s Unčovicmi, Březovým, Stření a částí Litovle leží. K určení lokátoru si můžete na internetu stáhnout z lokátorovou mapu. Lokátor po vhodném nastavení dokáží zobrazovat i přístroje GPS. Aby se písmena při vysílání nezaměnila, čímž by došlo k fatálnímu omylu, hláskují se, např.: „Můj lokátor je Josef Norbert osumdesát devět Norbert Kvído.“
Jak ukončit relaci
Nejčastěji poděkováním za spojení, případně opětovným uvedením své volačky a stanoviště pro ostatní poslouchající stanice:
„Děkuji ti Petře za spojení a zase brzy naslyšenou. Loučí se Pepa Lhota portejbl Lysá Hora.“
(Někdy se při rozloučení používají i číselné zkratky které se na občanské pásmo převzaly z radioamatérského telegrafního provozu, např. oblíbené 73 znamenající „srdečný pozdrav“ nebo 88 posílající ženám na dálku „polibek“.)
Jaký obsah vysílat
Vysílat lze prakticky jakoukoli obecnou a nevulgární informaci, sdělovanou přímo hlasem operátora, pokud tato neslouží k podnikatelským účelům. Obsahem a tématem relace v nekometrční sféře může být prakticky cokoliv, od běžné komunikace mezi známými, příbuznými, kamarády, mezi rodiči a jejich dětmi ve městě i v přírodě, vzájemné informování se o dopravní situaci mezi řidiči, mezi vedoucím a členy turistické skupiny, mezi členy horolezeckého týmu a základním táborem, v dětských táborech aj. Rozsah je velmi široký.
Pro digitální přenosy jsou vyhrazené pouze určité kanály na CB.
Jaký obsah nevysílat
Stanice nelze používat tam, kde přenos informací bude předmětem získání finanční částky či pokud slouží jako nedílný prostředek podnikání - tj. např. komunikace vozidel taxislužby s dispečinkem, komunikace soukromých ochranek aj. Vysílání musí mít charakter obousměrné komunikace. Je zakázáno vysílat dlouhodobě jednostranně stylem podobným komerční rozhlasové stanici. Je zakázáno vysílat jakékoli reklamní či hudební relace. Stanice jsou určeny pouze pro přímou hlasovou komunikaci. Neměli byste vysílat ani pazvuky, pískání, či trvale pouze prozvánět (u PMR). Pokud na někoho takového na pásmu narazíte, jedná se většinou o mentálně retardovaného jedince. V takovém případě se držte zásady, že bláznům se nemá odporovat a přejděte na jiný kanál. Pokud jste sami příznivci dlouhých relací a zapomínáte včas předat slovo protistanici, nezapomeňte, že radiostanice není zařízená na dlouhodobé nepřerušované vysílání (2 minuty nepřetržitě a déle). Trvalým zaklíčováním nemají součástky ve stanici čas schládnout. Mohou se snadno přehřát a zničit. Oprava pak může být často i dražší než nová stanice.
Rušení
Provoz stanice nemá zajištěnu právní ochranu proti rušení způsobenému jinými uživateli. Bezohlednost (která je poslední dobou častá) nikam nevede. Záměrné mačkání PTT, pískání do mikrofonu či vyzvánění na PMR je k ničemu. Předně - pokud druhá stanice právě vysílá, určitě vás současně neslyší. Zadruhé - budete-li jeho hovor záměrně rušit, bude muset svou relaci vícekrát opakovat a čas ztratíte především vy. Snažte se být raději slušní. Naopak, bude-li někdo rušit vás, nehovořte o tom se svou protistanicí, nerozčilujte se a pokračujte v hovoru dál i když to bude jen divadlo. Rušílek zůstane neuspokojen, nabude dojmu, že je příliš daleko na to, aby škodil a brzy činosti zanechá. Domělá anonymita vysílajícího je jen zdánlivá. Také stojí za připomenutí, že v ČR je instalovaná špičová plně automatická monitorovací technika, schopná provoz na občanských pásmech v kteroukoliv denní či noční dobu namátkově kontrolovat a to jak co do obsahu relace, tak i z hlediska technického, tedy místo vysílání, vyzařovaný výkon, frekvenci, parazitní vyzařování aj. Dohledání delikventa pak už nebývá problém.
Při stížené komunikaci
Dodržujte správnou vzdálenost od mikrofonu - cca 5cm od úst stranou, blíže k tváři, aby jste do mikrofonu nefuněli. Mluvte zřetelně, jednoznačnými slovy bez slangových výrazů. U slov o kterých už předem předpokládáte, že je protistanice nezná, nebo taková na nichž velmi záleží hláskujte po písmenech pomocí schválené hláskovací tabulky (nevymýšlejte si nová slova, hláskovací tabulka vznikla podle letitých praktických zkoušek.)
Telekomunikační tajemství
Pokud uslyšíte na pásmu cizí relace, uvědomte si, že jejich obsah sice můžete odposlechnout, ale nesmíte nabyté informace sdělovat dál třetí osobě (s vyjímkou podezření na spáchání trestného činu). Schopnost udržet telekomunikační tajemství na veřejném pásmu svědčí o vaší inteligenci a morálních kvalitách. Ani vám by se určitě nelíbilo, kdyby nahrávky vašeho soukromého rozhovoru někdo publikoval třeba na internetu.
Závěrem nezapomeňte
Vaše občanské rádiové pásmo bude na vás tak přívětivé a přátelské, jak si ho sami svým vlastním chováním a kulturou projevu uděláte...


[ nouzová komunikace ] - [ radiostanice CB ]