Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Normál. oběžné kolo


Valná většina menších Francisových turbín a to jak horizontálních kašnových, tak spirálních bývala tzv. normálová. Tvar jejich oběžného kola připomínal buben. Turbína s takovým tvarem oběžného kola měla poměrně plochou charakteristiku. Při různých průtocích a kolísavém zatížení si udržovala vcelku dobrou účinnost. Navíc byla výrobně jednoduchá a laciná. Proto byla často používána na mlýnech a ostatních drobných provozovnách k pohonu transmise . Její rozměry bývaly typizované stejně jako dneska elektromotory.

Vnější vzhled oběžného kola:

přibližný vzhled normálového oběžného kola Francisovy turbíny

Lopatky jsou v místě vstupu vody do kola kolmé k tečně obvodu. Průměr kde do nich voda vstupuje je shodný, nebo téměř shodný s vnějším průměrem kola a také s průměrem kde voda kolo opouští a přechází do savky. Často bývá po létech velký problém zjistit původní paramery stroje, když se nedochovala žádná průvodní dokumentace a ostatní zprávy získané od pamětníků a z doslechu se nejeví důvěryhodné. Pokud máte k dispozici takovou turbínu a stojíte před podobným problémem, velmi pozorně si prohlédněte její oběžné kolo. Kola se případ od případu nepatrně liší. Změřte průměr Da , na kterém začínají lopaky. Pak průměr na Ds , na kterém lopaky přecházejí do věnce a srovnejte je s vnějším průměrem kola Db .

Průřez koly s různou rychloběžností:

vzhled oběžných kol s různou rychloběžností a detaily, kterými se liší

Odpovídá-li vzhled kola jednomu ze dvou náčrtků uprostřed, najdete přibližné parametry turbíny v jedné z níže uvedených tabulek. (Často to budou menší turbíny z dřívější produkce ČKD-Blansko, Prokop-Pardubice a Voith.) Ve vodorovné kolonce vyhledejte nejbližší odpovídající průměr Ds a ve svislém sloupci spád H na kterém turbína pracuje nebo na jaký ji chcete umístit. Tam, kde se řádek a sloupec protnou, naleznete přibližnou hltnost Q, otáčky n a výkon P (na hřídeli turbíny). Je-li kolo podobné prvnímu náčrtku zleva, jedná se o kolo zjevně pomaluběžné. Má-li tvar jako kolo nakreslené zcela vpravo, je turbína rychloběžná. V těchto dvou případech nelze tabulky použít.

Tabulka pro oběžné kolo n s  = 175:

ns=175 spád H [m]  
2 3 4 5 6 8 10 12
 prům. Ds 
200
[mm]
50 60 70 78 86 99 110 121 hltnost Q
[ltr./sec.]
445 547 631 704 772 892 998 1090 otáčky n
[ot./min.]
0,8 1,5 2,3 3,3 4,5 6,5 9 12 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
250
[mm]
77 94 110 122 133 155 173 188 hltnost Q
[ltr./sec.]
357 437 505 565 619 712 797 875 otáčky n
[ot./min.]
1,4 2,5 3,5 5 6,7 10 14,5 19 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
300
[mm]
111 136 157 175 192 222 248 271 hltnost Q
[ltr./sec.]
297 364 421 471 516 595 665 729 otáčky n
[ot./min.]
2 3,5 5,2 7,5 9,5 15 21 27 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
350
[mm]
151 185 213 238 261 302 338 370 hltnost Q
[ltr./sec.]
255 312 361 403 442 510 570 625 otáčky n
[ot./min.]
2,5 4,5 7 10 13 20 28 37 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
400
[mm]
197 214 278 312 342 395 441 484 hltnost Q
[ltr./sec.]
223 273 316 352 386 445 500 546 otáčky n
[ot./min.]
3,3 6 9,3 13 17 26,5 37 48,5 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
500
[mm]
308 378 436 488 534 617 689 756 hltnost Q
[ltr./sec.]
178 218 252 282 310 356 400 437 otáčky n
[ot./min.]
5 9,5 14,5 20,5 27 41 57,5 75,5 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
600
[mm]
444 543 630 701 769 887 993 1086 hltnost Q
[ltr./sec.]
150 182 210 235 258 297 332 364 otáčky n
[ot./min.]
7,5 13,5 21 29 38,5 59 83 109 výkon P
[kW]
 

Tabulka pro oběžné kolo n s  = 202:

ns=202 spád H [m]  
2 3 4 5 6 8 10 12
 prům. Ds 
200
[mm]
51 62 72 80 88 102 114 125 hltnost Q
[ltr./sec.]
468 575 662 741 811 937 1046 1147 otáčky n
[ot./min.]
0,9 1,6 2,5 3,5 4,6 7 9,8 12,9 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
250
[mm]
80 97 112 126 138 160 178 194 hltnost Q
[ltr./sec.]
375 460 531 592 650 748 839 920 otáčky n
[ot./min.]
1,4 2,5 3,9 5,4 7,1 11 15,3 20 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
300
[mm]
115 140 162 182 198 229 256 280 hltnost Q
[ltr./sec.]
312 383 442 494 541 625 700 766 otáčky n
[ot./min.]
2 3,6 5,6 7,8 10,2 15,7 22 28,9 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
350
[mm]
156 191 221 247 271 312 349 382 hltnost Q
[ltr./sec.]
268 328 379 423 464 536 600 657 otáčky n
[ot./min.]
2,7 4,9 7,6 10,6 13,9 21,4 30 39,3 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
400
[mm]
204 250 289 323 354 408 458 501 hltnost Q
[ltr./sec.]
234 287 331 370 406 469 523 573 otáčky n
[ot./min.]
3,5 6,4 9,9 13,8 18,2 28 39,2 51,5 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
500
[mm]
319 390 452 504 552 639 715 782 hltnost Q
[ltr./sec.]
188 230 265 297 325 375 420 459 otáčky n
[ot./min.]
5,5 10 15,5 21,6 28,4 43,8 61,3 80,4 výkon P
[kW]
 
 prům. Ds 
600
[mm]
459 563 649 726 795 919 1027 1125 hltnost Q
[ltr./sec.]
156 191 221 247 271 312 349 383 otáčky n
[ot./min.]
7,9 14,5 22,3 31,1 40,9 63 88 116 výkon P
[kW]
 

Upozornění:

Uvedené hodnoty se mohou stroj od stroje mírně lišit, proto je považujte pouze za orientační. Týká se to zejména jmenovitých otáček n. Použijete-li turbínu na MVE s asynchronním generátorem poháněným řemenovým převodem (nejčastější případ), doporučuji udělat řemenici na generátoru o něco větší a vyzkoušet. Pak postupně (při stále stejném spádu i otevevření turbíny) ji postupně na soustruhu zmenšovat, až podle wattmetru dosáhnete největší dodávky. O to tu vlastně jde. Skutečné otáčky soustrojí Vás nemusí zajímat.

Identifikace ruin:

V mnoha případech se po turbíně zachoval jen litinový štít nebo otvor ve zdi a na dně kašny nebo ve strojovně vyčnívající příruba savky. Pokud by vás zajímalo, jak silná byla turbína, která kdysi v takové kašně byla, změřte otvor v přírubě a hledejte v tabulce, jako by se jednalo o průměr oběžného kola. K tomu je zapotřebí znát spád na kterém turbína původně pracovala. To můžete i po létech změřit podle erozní čáry na stěně kašny nebo podle koroze sloupků stavidel. Obdobně se dá zjistit výška hladiny pod turbínou, pokud tam nestojí dodnes. Na hrubou orientaci, (zda si pantáta nevymýšlel a zda na mlýně skutečně byla turbína desetikoňová) to bohatě stačí. Objevíte-li uvnitř kašny přírubu čtvercovou, pak tam s největší pravděpodobností byla instalována dvojčitá Francisova turbína. Je-li příruba savky v kašně obdélníková, pak se zřejmě jednalo o horizontální turbínu Kaplanovu nebo vrtulovou. Nalézá-li se obdélníkový otvor ve strojovně a je bez savky, byla tam turbína Bánkiho. Stejně tak tomu bylo, když v jámě po vodním kole zůstala zazděná konzola a kus přívodní trubky.


[ o turbínách ] - [ jak dát turbínu na jiný spád ] - [ kašnová horiz. Fr. turb. ]