Jak dát turbínu na jiný spád


Pokud máte k dispozici nějakou starší vodní turbínu a znáte-li její parametry, můžete ji za určitých okolností použít i na jiné lokalitě s jinými poměry. Základním kritériem v tomto ohledu je čistý spád H. Pokud má nová lokalita spád menší a stavebně tomu nic nebrání můžete tak učinit bez obav. Má-li však nová lokalita spád vyšší, než na jaký je turbína konstruována, můžete ji použít pouze tehdy, nebude-li větší než asi o 25%, jinak hrozí turbíně poškození. Ve všech případech musíte počítat s tím, že se zcela změní všechny parametry turbíny.

Výpočet nových parametrů:

Původní spád:  metrů a centimetrů

Parametry: průtok ltr./sec., otáčky ot./min., výkon W

Neznáte-li některou z hodnot, nepiště ji (výpočet proběhne, ale bez jejího přepočítání). Desetinná místa oddělujte tečku, ne čárkou!

Zadejte nový spád:  metrů a centimetrů

nový průtok ltr./sec.,   nové otáčky ot./min.,   nový výkon W


Použité výpočtové vzorce

Legenda:tři základní vzorce pro výpočet parametrů turbíny na novém spádu


Jak je z použitých vzorců vidět, závislost není lineární a laická doměnka, že na polovičním spádu bude výkon turbíny také poloviční - je naprosto mylná.)

Upozornění:

Při malých spádech pamatujte, že vstup vody do turbíny musí být alespoň 75 cm pod hladinou, jinak se do ní bude strhávat vzduch v podobě nálevkovitého víru, který výrazně sníží výkon i účinnost turbíny. Kdyby k tomu v praxi docházelo, lze tomu zabránit ponořeným plechovým krytem nad vstupem do turbíny nebo násoskovou kašnou. V žádném případě nezkracujte kuželovou savku (pokud ji turbína má) a dbejte, aby pod ní bylo ve vývařišti vždy dost místa. Bude-li zanořena víc než při původní instalaci, nevadí.

Nejsou-li k dispozici původní parametry turbíny, dají se u Bánkiho turbíny a turbíny Peltonovy nové parametry vypočítat podle průřezu štěrbiny či dýzy nebo je u Francisovy turbíny přibližně odhadnout podle průměru oběžného kola.


[ průvodce kutila ]