Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Obecná prevence


Je velmi znepokojivé, že jsme na technice, zásobování, centralizovaných službách i sítích čím dál tím více závislí. I krátkodobý výpadek pak způsobuje vážné problémy. Tento vývojový trend rozhodně nelze označit jako „bezpečný.“ S extrémními projevy počasí, které by v krajních případech mohla v budoucnu klimatická změna přinést, vzroste i znanitelnost těchto civilizačních prvků. Proto by se měl každý sám o své iniciativě popřemýšlet do jaké míry se ho to týká a případně se zabezpečit tak, aby nově vzniklé situace přestál bez úhony. Např. dík vlastním prostředkům. Začít o tom přemýšlet je nutné, dokud je na to ještě čas, potřebný klid a rozvaha. Pokud nakonec žádné z těchto opatření nebude potřeba nasadit do akce, pak to nebylo žádné zbytečné hazardování prostředky a časem. Zbude jen pokorně řict zaplať pán Bůh za to!V mnoha případech může za dalekosáhlé následky (jinak přirozených procesů) člověk sám.
Často se s tím dá ještě včas něco dělat, ale většinou se nedělá nic. Často je na vině prostá lidská lhostejnost, škodolibost, nedůslednost a děravé zákony.


Třicet lidí ze vsi celý den kouká jak družstevní traktor seje kukuřici v řádcích dolů z prudkého svahu. Všichni ví, že se to nesmí. Jen jeden vznese námitku a chce si stěžovat. Všichni ostatní se od toho distancují, nic neviděli, nic neslyšeli. Bodejť by ne, vždyt oni nepotřebují žádné problémy, jsou v družstvu zaměstnaní, mohli by mít problémy. V létě prudká bouře splaví hlínu až do vsi. Na poli zůstanou jen kameny, zato ve většině domů od obyváku po ložnici je půlmetrová vrstva ornice. Lidé nadávají, hledá se viník a nadává se na Svatého Petra. Pak nezbude než chytit lopatu a napravovat co se vůbec stát nemuselo. Proslýchá se cosi o hromadné žalobě postižených občanů na technologickou nekázeň družstva, ale nakonec se všechno tiše rozplyne. A za pár let si to můžeme zopakovat...

Jsou však situace, když lidstvo k zopakování už žádné šance nedostane. Jeden příklad za všechny:

Je otázkou poměrně nedaleké budoucnosti, kdy se začnou novinové titulky plnit zprávami o obrovské ekologické katastrofě v Kyrgystánu. To poté, co se protrhne prosakující morénová hráz dnes už neudržitelně přeplněného Petrova jezera ležícího ve výšce 3739 metrů nad mořem v centrálním Tan-Šanu s objemem 80 mil. tun vody. Masa kamení štěrku a vody se náhle a bez varování vřítí do údolí. Česká tragedie na Bílé Desné bude co do ničivé energie mnohonásobně překonána. Bohužel nezůstane jen u mechanické destukce, nebezpečí je daleko větší než si dnes dokážeme představit. Dojde k vyplavení kyanidového odkaliště zlatého dolu Kumor kanadské těžební společnosti. Dále dojde ke zničení nejméně dvou údolních přehrad a vyplenění třistakilometrového zalidněného údolí. Smrtelně jedovaté sloučeniny se dostanou do povodí Aralského jezera a postupem času i do něj. Lze předpokládat, že téměř všichni zpravodajové o téhle katastrofě budou psát jako o zničujících následcích „globálního oteplování.“ I když připustíme, že přeplňování jezera způsobuje oteplení, faktem zůstává, že i bez toho jezera vznikají a zanikají. Je tu současně i vysoká seismická činnost doprovázená sesuvy. To je ve vysokohorských masivech přirozený děj. Proto je nutno položit jinou otázku - jak se k potenciálnímu nebezpečí staví člověk. Odpověď nepřekvapí - podle zbabělého pravidla: „Kdo uteče vyhraje.“ Kanadská společnost pozvolna „balí kufry“ aby ji to nezastihlo, přičemž kyanidové odkaliště ponechá „jako poděkování“ místním Kyrgyzům na svém místě pod jezerem. Žádná snaha o přemístění a zabezpečení (ono to totiž stojí peníze a proč zbytečně rozhazovat). Přitom je nad slunce jasné, že není v silách místních občanů, aby se s takovou ekologickou časovanou bombou dokázali jakkoli vyrovnat. Natož dostatečně rychle, jak situace vyžaduje. Obecně se to ví, ale „den poté“ se budou všichni strašně divit...    (napsáno 7.9.2007)

Podobných příkladů nezodpovědného chování by se z nejrůznějších odvětví lidské činnosti našlo samozřejmě mnohem více, jen jsou možná méně nápadné a zatím se tváří dostatečně bezpečně.


[ extrémní meteorologické jevy ] - [ vliv klimatických změn na provoz MVE ]

 §  Tyto stránky obsahují osobní názory autora na danou problematiku. V některých bodech jsou v rozporu s oficiálně publikovanými stanovisky. U někoho by proto mohly zavdat popud k polemice. Autor nemá v úmyslu se do takových debat pouštět, zpovídat se ze svého přesvědčení, ani své názory a pohnutky před odpůrci obhajovat či číselně dokládat. Nechává na vlastní vůli samotného návštěvníka stránek, aby se sám rozhodl, které jeho myšlenky akceptuje a které nikoliv.