Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Dopravní prostředky


Je potřeba udržovat svá vozidla provozuschopná, s odpovidajícím povinným vybavením, dostupnými klíčky i doklady a s dostatečnou zásobou pohonných hmot. Zaparkovaná tak, aby nebyla ohrožena (např. za větru padajícími větvemi stromů), a současně aby mohla ihned vyjet, případně být bez komplikací jinou technikou z objektu vyvlečena či osobami vytlačena na volné prostranství. Neblokovat uskladněným materiálem či nepojízdnou technikou brány, průjezdy a vchody do budov, dvorů či dokonce okraje místních komunikací v obcích.

Doporučuje se skladovat určitou minimální zásobu pohonných hmot právě pro krizové situace. Pro osobní či nákladní automobil nejméně na 100 km jízdy, pro pracovní stroj alespoň na 4 až 6 hodin práce. Tato zásoba je za normální situace nedotknutelná. Pohonné hmoty musí být v nerozbitných, nehořlavých a přitom snadno přemístitelných nádobách (lidskou silou). Uzávěry musí být dokonale utěsněné. Jednak proto, aby se těkavé látky neodpařovaly a také proto, aby neabsorbovaly vlhkost a nevylily se. Jako optimální se jeví klasické plechové kanystry 5, 10 a 20 litrů. Řádně označené, jaké palivo obsahují a datum kdy byly naposledy naplněny. Při skladování je potřeba dbát požárních předpisů, zejména při větším objemu skladovaných paliv, případně je z bezpečnostních důvodů rozmístit na několik různých míst. Pro majitele osobních automobilů zaparkovaných ve městech před domy to nebude zcela snadné. Nicméně mít po ruce přímo v autě uskladněný a vždy naplněný plastový pětilitrový kanystr by zase tak velký problém být neměl.

Pokud je situace nejistá, odložte všechny nepodstatné cesty a výjezdy. Nesnažte si zbytečně dokazovat své hrdinství (třeba tzv. „povodňovou turistikou“). Pokud se i přesto musíte z opravdu závažných důvodu vydat na delší cestu, informujte se o situaci v dané oblasti a vždy vozte nouzovou zásobu pohonných hmot sebou. Těžko dopředu odhadnete, jak se situace vyvine, kde všude může být silnice nesjízdná a jak dlouhá bude objížďka. Ani to, zda bude čerpací stanice, ke které zamíříte, provozuschopná. Pokud by jste se ocitli bez benzínu, nejen že si způsobíte zbytečné komplikace tím, že nebudete schopni včas dojet do cíle, ale způsobíte odstaveným vozidlem dopravní překážku omezující průjezdnost komunikací, riskujete odtažení, popřípadě bude vaše vozidlo vydáno napospas přírodním živlům.

Vzhledem k tomu, že se v budoucnu nepředpokládá významnější pokles cen ropných produktů (pravděpodobný je naopak), může být taková zásoba i „dobře uloženými penězi.“


[ nouzová komunikace ] - [ lékárnička ]