Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Námezdní mletí


Mlýn zakázkově zpracovává obilí jednotlivým konkrétním zákazníkům - mlečům. Původně se mlelo výlučně to zrní co v pytlech přivezl zemědělec. Ten si pak odvážel svou vlastní mouku. To bylo možné pouze u českého složení. Protože však zpracování na moderních válcových strojích strojích neumožňovalo zpracovávat neomezeně malé zakázky, zavedl se výměnný způsob. Zemědělec přiveze do mlýna obilí, mlynář si jeho kvalitu zkontroluje a uloží je do sila, odkud je příležitostně semele. Obratem však vydá ze zásob mlýna mouku požadovaného druhu z předchozího mletí. Zákazník tedy fyzicky neobdrží mouku ze svého vlastního obilí, ale z obilí předchozího zákazníka. Za semletí zákazník mlynáři platí. Dnes v penězích, v minulosti i obilím. (V r.1870 obdržel mlynář za semletí dvanáctinu z přivezeného zrní, dvacet procent z této dvanáctiny odevzal vrchnosti jako daň a zbytek prodal, aby získal peníze v hotovosti nebo je směnil za materiál či službu.)


[ zpět na stranu "o mlýnech" ]