Autor stránek


Tyto stránky pro vás píše:

                                   Viktor Laika z Olomoucka                         (OK2TAR via OK0BF, JN89LO)

e-mail:
laikaviktor (zavináč) atlas (tečka) cz

Vzhledem k velkému množství Vámi zasílané korespondence, se předem omlouvám, pokud někteří pisatelé ode mne neobdrží na svůj e-mail odpověď. Průměrně se jedná asi o osumdesát dopisů ročně, které zůstanou nevyřízené. Jejich pisatelům se touto cestou velmi omlouvám, ale není v lidských silách na všechny reagovat v reálném čase, tedy tom, který mi po zaměstnání doma na toto hobby zbývá.

Současně bych poprosil - uvádějte ve svých dotazech skutečně funkční e-malivé adresy! Není nic vyjimečného, že někteří uživatelé mají u svého e-mailového účtu, nejčastěji v Outlook Expres, chybně vyplněnou kolonku „adresa pro odpovědi“. Co může být „příjemnějšího“, než po sepsání a odeslání podrobné sáhodlouhé odpovědi zjistit, že adresa pisatele je neplatná a zpráva nedoručitelná.

 §  Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakýchkoli záruk. Veškerá rizika související s použitím těchto informací přebírá uživatel. Tyto stránky obsahují informace, získané vlastním studiem a praktickými pokusy. Při nich nebyla důsledně řešena problematika bezpečnosti, ochrany před úrazem nebo škodou ani souladu s platnými normami, bezpečnostními nebo jinými předpisy. Stránky jsou proto pouze informací o vlastních poznatcích, studiu a zkušenostech, nejsou odbornou radou nebo odborným návodem ve smyslu nového Občanského zákoníku. Praktickým využitím těchto informací podstupujete riziko škody nebo úrazu. Veškerá rizika podstupuje sami a autor stránek za ně nepřebírá žádnou zodpovědnost. Výrobu nebo úpravy všech zde uvedených zařízení provádí každý na vlastní nebezpečí. Výkresy, náčrty a konstrukce neprošly žádným schválením podle ČSN, ISO ani jiných norem a je věcí realizátora, aby si toto zajistil.


[ Literatura ] - [ Proč vznikly tyto stránky? ] - [ Software ]