Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření V-přepadem


K realizaci této měřící metody není zapotřebí žádné speciální vybavení. Metoda spočívá v tom, že se v měřeném místě tok dočasně přehradí neprodyšnou stěnou ve které je výřez ve tvaru písmene „V“ s úhlem 90°. Voda před stěnou nastoupá a potom začne otvorem přepadat. Po jisté době dojde k ustálení hladiny.

Schema měření:

schema V-přepadu

Výška hladiny před stěnou měřená vůči spodní hraně „V“-výřezu h [cm] je hodnota, kterou lze matematicky přepočítat na průtok Q [ltr./sec.] , který přepadem protéká.

Výpočet:

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku. Průtok je počítán podle výpočtové verze č. 2.)

Výška hladiny [h]:  centimetrů.      Průtok [Q]:  ltr./sec.  

V praxi asi nebudete mít v terénu k dispozici počítač. Ve většině případů vyhoví níže uvedená tabulka (vypočítaná pomocí výpočtové verze č.2):

výška „h“ [cm] průtok „Q“ [ltr./sec.]
3 0,2
5 0,8
10 4,5
12 7,1
15 12,3
17 16,9
20 25,3
22 31
25 43
27 52
30 69,8

Podrobněji lze hodnoty vypočítat z následujícího vzorce.

Vzorec:

verze č.2: Q=1,415*h*h*ODMOCNINA(h) vše v meterch

Podmínky měření:

Praxe:

pohled na hotový V-přepad

Tok přehradíte v místě které je široké alespoň 1 metr stěnou vyrobenou ze silných desek spojených svlaky a zapřenou silnými kůly (aby odolaly tlaku nashromážděné vody). Vlastní desky nemusí mezi sebou těsnit, takže není třeba použít palubovku. Stěnu postavíte kolmo, tak vysokou, aby její horní hrana byla alespoň 40 cm nad současnou hladinou. Uprostřed stěny vyřízněte výřez svírající úhel 90° hluboký asi 32 cm. Vezměte velkou igelitovou plachtu (zahrádkářskou fólii). Tu za jeden její konec přitlučte pomoci dřevěné lišty na horní hranu měřící stěny a okolo přepadového otvoru ji odstřihněte. Ze strany přítoku natlučte na přepadovou hranu ostrý tenký plech (klempířský 0,5 mm) tak, že přesahuje nad desku asi o dva centimetry a tvoří tak velmi ostrou hranu, o kterou se bude přepadající voda odřezávat. Plech také důkladně přitiskne fólii k deskám. Nyní si nezapomeňte přenést vodorovně k okraji stěny výšku ve které se nachází spodek plechového výřezu "V". Pak již zbývá potopit druhý konec fólie pod hladinu před stěnou, volně ji rozprostřít po dně i březích tak, aby ji tlak vodu důkladně přitiskl a utěsnil. Jenže pozor, igelit plave, můžete si pomoci nasypáním hlíny, drnů a suché trávy. Tím by se mělo odstranit veškeré prosakování a všechna voda by měla přepadat přes přepad. Výšku hladiny můžete měřit asi metr před deskou, v místě, kde je hladina klidná prostřednictvím latě a vodováhy, nebo snadněji pomocí průhledné hadičky (jako při měření spádu ), kterou vyvedete otvorem přes stěnu do blízkosti přepadu a můžete ji snadno opatřit i stupnicí v centimetrech. Nula na stupnici pak musí být umístěna přesně v úrovni spodku „V“-přepadu. Denní odečet se tak velmi zjednodužší.

Schema hráze:

praktické uspořádání přepadu

Stavět přepad s hlubším výřezem než 30 cm nemá význam, protože měření na takto hlubokém přepadu by už nebylo dostatečně přesné. Stane-li se vám, že hráz přepadá v celé šíři a nelze průtok změřit, není to ještě důvod k tomu, aby jste ji zbořili a znechuceně odešli. Stačí do ní vyříznout místo „V“-přepadu obdélníkový přepad a použít jiný výpočet. Naopak pokud máte již předem podezření, že měříte velmi malý průtok a máte možnost použít místo hrubé tabulky přímo formulářový výpočet na této stránce, zřejmě vám bude stačit přepad o trošku menší. Místo pracně vyráběné stěny z desek můžete práci usnadnit tak, že použijete i staré stavidlo nebo alespoň jeho vodící drážky a do nich desky nasunete. Ušetříte si tak hodně práce. Pozor však, aby byla hladina před ním natolik široká, aby se tekoucí voda skutečně téměř zastavila! Tuto podmínku splňuje pouze výpusť z rybníka nebo jalové stavidlo na jezu. V úzkém betonovém korytě tuto metodu použít nemůžete - naměřili by jste menší průtok než jaký skutečně je.


[ měření průtoku ]