Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Polní telefon


Nynější legislativa (zákon č.229/2013Sb o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky) zakazuje zveřejňovat detailní informace o vojenské technice a tzv. bezpečnostním materiálu.

Logicky by se očekávalo, že se zákon bude týkat pouze zařízení, která jsou aktuálně v armádní výzbroji, nikoli zařízení vyřazených, zastaralých a vysloužilých. Bohužel v zákoně není potřebná výjimka a proto informace o tomto zařízení vám nemohou být zobrazeny.

Podrobnosti o dopadu zákona na sběratele a majitele vyřazené vojenské techniky např. zde.


[ nouzová komunikace ] - [ radiostanice PMR ]