Segnerovo kolo


(vynalezeno v r.1750 bratislavským rodákem, lékařem Johannem Andreasem Segnerem)

Typově se jedná o přetlakovou vertikální turbínu bez rozváděče, s odstředivým průtokem. Přesný rozsah použití se v dostupné litaratůře neuvádí. Účinnost 30..40%.

Schema uspořádání:

teoretické uspořádání Segnerova kola

Princip turbíny:

Voda je přiváděna středem stroje do hlavice a odtud k několika dýzám na obvodu oběžného kola, kde prudce vytéká. Tím dochází ke vzniku reakční síly v opačném směru, která začně oběžným kolem se soustavou trysek otáčet. Zařízení nemá žádné rozváděcí úsrojí, které by dokázalo přizpůsobit směr vtékající vody do rychle se rotující hlavice. Tím v tomto místě dochází k nežádoucímu víření (hlavice si příchozí vodu musí nejprve roztočit) a tak dochází ke ztrátám a nižší účinnosti. Původní řešení se svislou rotující rourou nebylo pro velkou hmotnost vhodné. Navíc se využíval pouze spád vody v rouře, jinak by nálevka přetékala. Proto bylo později použito praktičtější řešení s přívodem vody do hlavice zespodu, které navíc umožňovalo osadit stroj na mnohem větší spády.

Schema uspořádání:

konstrukční uspořádání prakticky použitelné turbíny

Konstrukční detaily:

Použití:

Tento stroj se v současnosti (mimo některé typy zahradních postřikovačů) nepoužívá a nedoznal ani většího rozšíření v minulosti (i když elegantním a jednoduchým způsobem umožnoval přímý vertikální náhon kamenného mlecího složení). Byl pouze vývojovým stupněm na cestě k Eulerově stroji a následně všem modernějším typům přetlakových turbín.


[ O turbínách ]