Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Hänelova turbína


(Vynalezena inženýrem Hänelem)

Typově se jedná o mezní vertikální turbínu s plným ostřikem a axiálním průtokem. Přesný rozsah použití se v dostupné literatůře neuvádí. Její konstrukční řešení nasvědčuje spolehlivému využití spádů od 0,5 do 5 metrů.

uspořádání Hänelovy turbíny

řez přes lopatkové věnce turbíny

Princip turbíny:

Princip je naprosto shodný jako u turbíny Girardovy. Oběžné kolo pracuje stejně jako u zmiňované turbíny, mezilopatkové kanály jsou však zcela zahlceny a není v nich vzduch. Další rozdíl je ten, že tvar lopatek vede vodní proud z obou stran. Průřez je v každém místě přesně přizpůsobený směru a rychlosti vody. Tím pádem není lopatkový prostor oběžného kola zavzdušněn, tak jak je u rovnotlakých turbín podmínkou. Spodní voda se při tomto uspořádání nesnaží vnikat do otevřených mezilopatkových kanálů. I když se oběžné kolo brodí, jeho účinnost tím není snížena. To umožnilo stavět tuto turbínu tak, že je spodní hrana rozváděcích lopatek v úrovni spodní hladiny nebo za provozu i lehce pod ní. Tím se využije celý spád H.

Konstrukční detaily:

Použití:

Tato turbína se v současnosti už nepoužívá. Její tvůrce se snažil potlačit nevýhody turbíny Girardovy a uzpůsobit ji pro využití velmi malých spádů a velkých průtoků. Takových, kde by umístění oběžného kola nad vodní hladinou přinášelo velké ztráty spádu a následně i výkonu. Její hlavní nevýhodou byla však obtížná regulace, protože částečné uzavření rozváděče mělo za následek výrazné zhoršení účinnosti a tedy i dobrých vlastností, které turbína měla. Navíc plným zahlcením mezilopatkového kanálu přibylo tření vody o zadní část lopatky, takže ve svém výsledku měla nakonec tato turbína horší účinnost než turbína Girardova. Na všech lokalitách, kde byla v minulosti Hänelova turbína používána, byla vytlačena moderně řešeným Ponceletovým kolem , přetlakovou turbínou Francisovou nebo později turbínou Kaplanovou .


[ O turbínách ]