MVE Turnov

2. díl
Čištění VN-části rozváděče
[ zvětšit ]
Řídící obvody a ochrany zezadu mramorového rozváděče
[ zvětšit ]

Původní a plně funkční mramorový rozváděč s originálními měřícími přístroji je unikátem a perlou této elektrárny. Přes drobné rekonstrukce spolehlivě pracuje už desítky let. Samozřejmě bez pravidelné údržby a čištění jednotlivých komponentů by to nebylo možné. Původní obvody jsou doplněny nezbytnými ochranami a dalším zařízením tak, jak to vyžadují současné provozní normy. Při instalaci těchto dílů však bylo důsledně dbáno, aby ze strany stojovny nebyl porušen původní vzhled mramorového rozváděče a všechny tyto „dobově nepatřičné“ součástky jsou našroubovány na samostatné konzole zezadu. Díky obslužné uličce jsou však pro obsluhu snadno dostupné.


[ titulní strana ] - [ celé fotoalbum ]