Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření na přepadu v korytě


Tato měřící metoda je vhodná pro měření průtoku na náhonech a odpadních kanálech u již existujících vodních děl. Takto prováděné měření je orientační, protože je ovlivněno rychlostí proudu v kanále a poměrem výšky přepadu k vlastní výšce hladiny.

K realizaci této měřící metody není zapotřebí žádné speciální vybavení. Metoda spočívá v tom, že se změří výška hladiny nastoupané před deskou v kanále, která tvoří přepad.

Schema měření:

schema měření průtoku na přepadu v korytě

Výška hladiny h [cm] měřená od přepadové hrany dostatečně daleko před přepadovou stěnou, současně s celkovou šířkou koryta B [m] je hodnota, kterou lze matematicky přibližně přepočítat na průtok, který korytem protéká.

Výpočet:

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku.)

Výška hladiny [h]:  centimetrů. (měřená od horní hrany)
     Šířka koryta [b]:  metrů a centimetrů.

předpokládaný součinitel kontrakce: 

průtok:  ltr./sec.  

Nemáte-li v terénu k dispozici počítač, pak poslouží následující tabulka, kterou si vytiskněte.

Tabulka:

výška hladiny
"h" [cm]
průtok "Q" [ltr./sec.] při šířce 1m
zavzdušněný přepad nezavzdušněný přepad
2 5,6 5
4 15,9 14,2
6 29 26
8 45 40
10 63 56
12 83 74
14 104 93
16 128 113
18 152 135
20 178 159
22 206 183
24 234 208
26 244 235
28 295 263
30 328 291
32 361 327
34 395 351
36 431 383

Hodnou jednotkového průtoku získanou z tabulky vynásobte skutečnou šířkou koryta B [m] a obdržíte skutečný průtok. Podrobněji lze hodnoty vypočítat z následujícího vzorce.

Vzorec:

Q=0,42*b*h*ODMOCNINA(19,62*h) vše v metrech

Podmínky měření:

Praxe:

Ve většině případů je možno využít drážku pro stavidlo a do ní přepadovou stěnu zasunout. Utěsnit vám ji pomůže trocha vlhkých pilin z tvrdého dřeva vhozená na hladinu v okamžiku, když se prostor před stěnou plní vodou. Protože vodní paprsek může padat i do výrazně širšího prostoru, než jakou šířku mělo koryto, může být přepadová stěna úplně na konci koryta (např. vantroku pro vodní kolo na horní dopad) a tím je zavzdušnění přepadu zajištěno.


[ měření průtoku ]