Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Měření průtoku pod stavidlem


Tato měřící metoda je vhodná pro měření průtoku na ochranných stavidlech u jezů před vstupem do náhonu, na jalových propustích a kašnových stavidlech (do vypuštěných kašen) nebo na regulačních stavidlech (u vantroků vodních kol). Takto prováděné měření je orientační, protože je ovlivněno rychlostí proudu v kanále a poměrem výšky hladiny k vlastnímu otvoru pod stavidlem.

K realizaci této měřící metody není zapotřebí žádné speciální vybavení. Metoda spočívá v tom, že se změří výška hladiny h1 nastoupaná před přiměřeně spuštěnou stavidlovou deskou v kanále obdélníkového průřezu.

Schema měření:

schema měření průtoku pod stavidlem

Výpočet:

(Pokud zadáváte ve formuláři desetiny, použijte k jejich oddělení tečku, nikoliv desetinnou čárku.)

Výška hladiny před stavidlem [h1]:  metrů a centimetrů.
Výška zdvižení desky stavidla [h2]:  metrů a centimetrů.
     Šířka mezi sloupky stavidla [b]:  metrů a centimetrů.

předpokládaný součinitel kontrakce: 

průtok:   ltr./sec.  

Použitý vzorec:

Q=0.7*b*h2*ODMOCNINA(19.62*(h1-h2/2)) vše v metrech

Podmínky:

V praxi:

Stavidlo otevřete na maximum a pak je pomalu spouštějte, až voda před ním nastoupá do dostatečné výše h1 (0,3..0,5..1 metr a pod.), avšak jen tak vysoko, kdy nedojde k jejímu přepadání jinou cestou (jezem, jalovým přepadem) nebo k omezení průtoku v náhonu (vyrovnáním hladin až k jezu). Čím větší rozdíl hladin před a za stavidlem získáte, tím lépe. Potom změřte ustálenou výšku hladiny před stavidlem h1 i zdvižení stavidla h2. Při konstantní výšce hladiny (např. u výpustného stavidla rybníka) lze pomocí výše uvedeného výpočtu zdvihací zařízení stavidla opatřit stupnicí udávající přibližně okamžité vypouštěné množství vody.


[ měření průtoku ]