STO-oscilátor


Jedná se lineární, bezlopatkový periodicky pracující vodní motor, který využívá potenciální energie toku. Vhodné pro spády od 0,5 do 3 metrů. Účinnost se neuvádí, ale nebude vyšší než 50%.

Schema uspořádání:

půdorys vodního motoru STO

Princip funkce:

Hlavní tok je přehrazen soustavou pilířů. V příčných otvorech pilířů se s jistou minimální vůlí pohybuje soustava pístů. Všechny písty jsou spojeny táhlem. Uprostřed mezi pilíři jsou otočné klapky, které rozdělují vodu střídavě vlevo nebo v pravo. Pohyb klapek je synchronizován a odvozen od táhla pístu nebo hydraulicky.(Mechanismus tohoto pohonu není na náčrtku pro přehlednost znázorněn.) Tím na písty působí zvýšená nebo snížená hladina, která zapřičiňuje jejich posouvání. Celá řada pístů se pohybuje napříč v říčním toku střídavě ze strany na stranu, zatím co se klapky mezi pilíři natáčejí pouze okolo své osy. Pohyb pístů je převáděn na pístnici dvoučinného pístového čerpadla, které tlačí hydraulický olej do plynového akumulátoru, odkud jej plynule odebírá hydromotor, který pohání například elektrický generátor. Celé zařízení slouží jako jez. Za povodně přepadá přebytečná voda přes vrch. Otevřením klapek lze soustavu zcela vyřadit z činnosti a nadrženou vodu vypustit.

Použití:

Zařízení pracuje na velmi malých spádech a je použitelné všude tam, kde je rychlost proudění v řečišti natolik malá, že ji není možno využít hydrodynamickým způsobem. Takovou lokalitou jsou deltovité úseky velkých řek, závlahové kanály. Nabízí výhodné řešení i pro elektrárny využívající mořského přílivu a odlivu, protože nezáleží na tom ze které strany voda do soustavy přitéká. Dosažený výkon je při rozměrném zařízení poměrně malý, zařízení je však spolehlivé a může pracovat i se znečištěnou vodu. V amatérských podmínkách by systém našel využítí asi jen pro přímé mechanické čerpání závlahové vody z líně tekoucí říčky.


[ O jiných systémech ]