Přenosná elektrárna


Po předchozím úspěšném typu s laminátovou spirálou byla r.1992 započata stavba většího stroje s pětilistou vrtulovou turbínou o průměru 110mm a spirála Reifenstein byla doplněna regulační klapkou řízenou odstředivým regulátorem. Hlavní hřídel vodního motoru byla po vzoru předchozích strojů na straně řemenice uložena v kuličkovém ložisku zachycujícím radiální i axiální síly. Druhý konec hřídele byl v místě průchodu do spirální skříně vedený lojovou šnůrou ucpávkového těsnění. Řemenice byla konstruovaná jako „zvonová“ tak, aby tak řemene nepůsobil vyvracení hřídele a předčasné opotřebení ucpávky. Díky takto těsněnému hřídeli mohla turbína pracovat popřípadě i jako násosoková, postavená vysoko na břehu nad jezem a nebylo ji nutno instalovat do říčního koryta.

Převod na generátor byl pro úsporu hnací síly řešený plochým syntetickým řemenem. Úhlový převod na svislou osu odstředivého regulátoru otáček byl proveden talířovým třecím převodem. Regulační parametry odstředivého regulátoru byly konstantní, seřízení otáček se nastavovalo změnou převodu mezi hřídelí turbíny a samotným regulátorem (osovým posuvem třecí kladky za klidu stroje). Toto uspořádání vycházelo konstrukčně jednodužší. Dokonalý styk třecích ploch zajišťovala vlastní váha závaží rozstěžníku, který současně působil jako setrvačník. Uzavírací klapka turbíny byla opatřená páčkou ukončenou kladkou, která běžela po obvodě posuvné objímky regulátoru. Regulátor nastavoval turbínu pouze hmotností svých závaží, takže při konstantním chodu neodebíral z turbíny žádnou energii.

Vodní motor poháněl výkonem až 120W plně regulovaný generátor 220V/50Hz.

Stroj byl určen mému příteli jako nezávislý zdroj elektřiny pro chatu. Změna užívání rekreačního objektu, porevoluční majetkoprávní nejasnosti ve vlastnictví pronajatých pozemků a jeho následná likvidace způsobila, že zařízení nebylo dokončeno, ani dlouhodobě odzkoušeno. Generátor s regulátorem napětí byl použit k jiným účelům, nerezová turbína a otáčkový regulátor nikoliv.

V dnešní době, kdy elektronika výrazně předběhla možnosti mechaniky a možnosti běžného domácího kutilství, je pro většinu kutilů pravděpodobně snažší pohánět neregulovanou turbínou autoalternátor. Usměrněným proudem dobíjet akumulátor. A teprve z něj vyrábět 230V/50Hz pomocí běžně dostupného polovodičového střídače.


[ ostatní pokusy, navrhy a projekty ]