Ponorná elektrárnička


náčrt ponorné mikroelektrárny na Melkovském potoku

Byla to první hračička s praktickým využitím, se kterou jsem začal praktické zkoušky vodních motorů. Zřídil jsem ji 29.8.1988 pod hromadou kamenů tvořící primitivní jez o výšce 0,5m na Melkovském potoce severně od Boskovic. Sloužila k nabíjení tří ocelonikových akumulátorů 10Ah proudem 0,35A .

Bylo to v době, kdy jsem v zimním období každý večer trénoval na dlouhých trasách jízdu se psím spřežením. Akumulátory sloužily pro napájení reflektoru saní. Trať byla neustále prodlužována. Tak se stávalo, že už v polovině tratě byly akumulátory povážlivě vyčerpány. Proto byla zřízena tato dobře utajená nabíjecí stanice. Na ní se později při tréningu vyčerpaný akumulátor vyměňoval za druhý, čerstvě nabitý. S novými akumulátory se svítilo na cestě zpět. Zařízení bylo v nepřetržitém provozu až do 26.4.1989, kdy bylo demontováno.

Elektrárničku tvořila horizontální třílopatková vrtulová turbínka o průměru 100mm s pevným radiálním rozváděčem a dlouhou savkou. Přímo na mosazné hřídeli byl pod vodou umístěn permanentní magnet bicyklového dynama. Vlastní cívky byly dokonale zality epoxidovou směsí. Celý generátorek byl zatopený vodou , ložiska silonová. Celek byl spájen z pocínovaného konzervového plechu. Vody k pohonu byl nadbytek, takže nevadila nízká energetická účinnost. Problémovým místem soustrojí bylo kluzné, vodou mazané axiální ložisko. Axiální síla vznikající od kola s rychloběžnou geometrií byla natolik značná, že se v ložisku mařila významná část energie turbíny. Oběžné kolo pak muselo být zbytečně velké. I tak ložisko vydrželo bez potíží běžet 6500 provozních hodin a vykonalo více než 800 mil. otáček. Pocínovaný plech byl na konci sezóny už značně poškozen důlkovou korozí, kořeny lopatek měly trhliny způsobené chvěním. Z toho jsem si vzal pro příště mnoho praktických ponaučení. Nejvýznamnější, že by bylo lépe použít hydrostatické vyrovnání tlaků a odstranit tak axiální síly, se kterými se nemazané podvodní ložisko jen obtížně vyrovnává. Nejlépe použitím dvojčité turbíny, pracující do společné savky. Ta by byla i rychloběžnější. Odpadla by axiální ložiska a konstrukce umožní i použití dvou generátorků na obou stranách hřídele a zdvojnásobění výkonu. Původní turbínka měla také potíže s nečistotami, sebemenší lístek se zachytil na hraně radiálního rozváděče.


[ ostatní pokusy, navrhy a projekty ]