Bánkiho turbínka s čerpadlem


Turbínka při zkouškách a měření

Sloužila ke stejnému účelu, jako předešlé soustrojí. Vyrobili jsme ji spolu se Zdeňkem Vlčkem z Kuřimi. Vodní motor byl plynule regulovatelný klapkou, pomaluběžný o 350 ot./min. Bylo jej možno ideálně přizpůsobit potůčku, kde průtok během dne kolísal od 0,7 do 3 ltr./sec. Načerpané množství se dobrým využitím hydropotenciálu zvýšilo na 1500 litrů za 24 hodin. Vody ve vodojemu byl během tábora vždy dostatek, ba i nadbytek. Tak mohl být výkon čerpadla na večer snížen a v noci bylo možno spojkou připojit ještě malé nabíjecí dynamo 14V/2,5W. Zařízení pracovalo nepřetržitě od 29.6.1990 do 22.7.1990 na stejné lokalitě jako předchozí typ, jen čistý spád byl tlakovou derivací zvýšen z původního 0,45 na 0,6 metru. Stroj byl stavěn jako přenosný monoblok - ukázkové školní zařízení. Turbína se otáčela na kuličkových ložiskách. Membránová pumpa s výtlačným větrníkem měla (dvojicí koaxiálních excentrů) plynule měnitelný zdvih. Čerpadlo tak mohlo dodávat od 0,25 do 1,2 ltr./min. při sací výšce -2 metry a výtlačné +8 metrů. Stroj měl mnoho měřidel, aby mohli děti jeho správnou funkci sledovat - stavoznak, sací vakuometr, výtlačný manometr, otáčkoměr. Součástí byl i jemný filtr čerpané vody. Na odpadním kanále byl instalován V-přepad. Dřevěný vtokový objekt měl miniatůru stavidla, česlic i lapače písku. Toto mobilní zařízení o celkové váze asi 15kg pracovalo jednu sezónu bez nejmenších poruch a s minimální obsluhou. Jediným negativním poznatkem bylo, že se chladné čerpadlo výrazně rosí a že úkap kondenzátu musí být bezpečně odveden.

Druhá, ani další táborová sezóna se už bohužel z organizačních důvodů nekonala a soustrojí bylo poskytnuto panu Blahetovi na čerpání pitné vody pro chov koní u Nového Jičína.

náčrt čerpacího soustrojí s Bánkiho turbínou na Skaličce

[ ostatní pokusy, navrhy a projekty ]